Zeeuws-Vlaanderen
GoedLeven

Thema's

Wij willen samen met jou in gesprek over jouw zorg en welzijn in de toekomst om samen met jou en de partnerorganisaties binnen Goedleven de zorg- en welzijnssector te verbeteren waar nodig. Dit doen wij door gedurende een aantal weken rondom de volgende thema's te discussiëren en ook de resultaten hiervan aan jou terug te koppelen.

Gezondheidswaaier

Op basis van de term Positieve gezondheid - Gezondheid als het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven - is een concept gezondheidswaaier opgesteld om eigen regie te voeren op je gezondheid. Machteld Huber ontwikkelde hiervoor 6 hoofddimensies en 32 onderliggende aspecten van gezondheid. Het doel van de waaier is een eigen online en offline instrument in handen te hebben om zelf met je gezondheid aan de slag te gaan.

Op de Goedleven community willen we deze waaier graag samen met jullie verder ontwikkelen, want het is echt nog een prototype en niet af. Met jullie feedback, input en ideeën gaan wij gezamenlijk de gezondheidswaaier als instrument werkend maken in een interactieve website, zodat iedereen regie kan voeren op zijn of haar eigen gezondheid binnen de eigen mogelijkheden.

 

Toekomstige Zorg Zeeland

De Commissie Toekomstige Zorg Zeeland (CTZZ) heeft beschreven hoe de zorg in Zeeland er in 2025 uit moet zien. Haar uitgangspunt daarbij is de behoefte van inwoners. "De vraag van bewoners staat centraal in de zorg van de toekomst, niet het zorgaanbod," vindt de commissie. Om erachter te komen op welke wijze de Zeeuwse inwoners zich het prettigst geholpen voelen, is op 30 mei 2015 een bewonersconferentie gehouden. Op de pagina http://toekomstigezorgzeeland.nl/ zie je wat hier uit is gekomen.

Op 11 april 2016 heeft de CTZZ een bijeenkomst georganiseerd voor de inwoners van Zeeuws-Vlaanderen, waarin de commissie en zorgaanbieders hun visie op de toekomstige zorg toelichtten. De CTZZ wilde met deze bijeenkomst te weten komen of haar visie klopt met de wensen van de Zeeuws-Vlaamse bevolking. In de Goedleven community praten we hier verder over. Praat mee en laat jouw mening horen. De commissie neemt jouw mening mee in de verdere uitwerking van haar visie.

 

Mantelzorg

Ineens ben je het… mantelzorger. Mantelzorger is iets waar je niet van tevoren voor kiest. Je kunt van de ene op de andere dag mantelzorger worden. Daarnaast ontstaat deze zorg voor naasten meestal langzaam, maar wordt het beetje bij beetje steeds zwaarder. Toch stellen de meeste mensen dat zorg voor naasten ieders verantwoordelijkheid is. Klein of groot, iedereen kan een steentje bijdragen. Maar het blijft een vrijwillige keuze om zorgtaken op je te nemen, al worden mensen in de praktijk vaak automatisch mantelzorger. In de vorige fase van Goedleven community hebben we met deelnemers gesproken over hoe we het mantelzorgers makkelijker kunnen maken. Bekijk hier de resultaten en praat mee over mantelzorg!

 

Positieve Gezondheid

Het begrip gezondheid gaat allang niet meer alleen over iemands ziektebeeld, maar steeds meer over een compleet welbevinden. Gezondheid is dynamisch en in beweging. Daarom spreken we steeds vaker van ‘positieve gezondheid’. Positieve gezondheid wordt niet bepaald door ziekte of afwijkingen, maar door veerkracht en het vermogen om eigen regie te voeren. Maar wat verstaat de Zeeuws-Vlaming onder positieve gezondheid? En waarin heeft hij daarbij ondersteuning nodig?
Derdejaars studenten ‘Vitaliteitsmanagement en Toerisme’ van de HZ University of Applied Sciences gaan dit onderzoeken door in de Goedleven community in gesprek te gaan met inwoners uit Zeeuws-Vlaanderen. Praat ook mee in de Goedleven community!

 • Bodyline Healthcenter
 • Pallion
 • Zorgbelang
 • KBO Zeeland
 • Zeeuwse Mantelzorgmakelaars
 • Hulst voor elkaar
 • AanZ
 • Nucleus
 • Gors
 • Emergis
 • Juvent
 • Gemeente Terneuzen
 • Gemeente Sluis
 • GGD
 • Gemeente Hulst
 • ZorgSaam
 • CZ
 • Zeeuwse Gronden
 • Warmande
 • Tragel Zorg
 • SVRZ
 • Robuust
 • Revant
 • De Okkernoot
 • Arduin
Top