De nachtzorg samen organiseren

In Zeeuws-Vlaanderen is door Tragel en ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen de intentie en ambitie uitgesproken om regionaal samen te werken in de nachtzorg.

Vraagstukken op het gebied van zorgmonitoring in een gezamenlijke centrale, het eindplaatje met zorgopvolging in ‘zorgcirkels’ en randvoorwaarden (organisatorisch, kwaliteit, personeel, techniek, financiën, etc.) hebben Tragel en ZorgSaam Zorggroep ertoe bewogen gezamenlijk een verkenningstraject te starten.

Dit traject start met een of meerdere pilots waarin de mogelijkheden en eventuele belemmeringen verkend worden, waarna bij succes lokaal de zorgcirkels worden uitgewerkt.

Doel project

Met lokale en efficiënte samenwerking in de nachtzorg en de inzet van moderne techniek cliënten en bewoners een goede, rustige en veilige nacht te bieden vanuit het uitgangspunt “de nacht is om te slapen”.

Resultaten 

 • Werkgroep ZorgSaam Zorggroep en Tragel is gestart met opstellen van advies over een regionale zorgcentrale.
 • Projectplan is definitief en akkoord binnen beide organisaties voor uitwerking van pilot(s).
 • (regionaal) Project ‘Samen de nachtzorg organiseren’ is in opstart.
 • Het uitwerken van de randvoorwaarden voor de zorgcirkels (zoals techniek en aansluiting gezamenlijke zorgcentrale) is in gang gezet bij Tragel en in voorbereiding bij ZorgSaam.

Next results

 • Gezamenlijke visievorming.
 • Regionale zorgcentrale (of aansluiting bij) voor zorgmonitoring.
 • Open en lokale samenwerkingsverbanden in zorgcirkels voor de nachtzorg in Zeeuws-Vlaanderen.

Leiden tot:

 • Betere regionale samenwerking.
 • Efficiënte inzet mensen en middelen.
 • Optimale kwaliteit van nachtzorg en een rustige en veilige nacht.

Betrokken partijen

 • ZorgSaam
 • Tragel

Meer informatie?

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met:

 

 • Bodyline Healthcenter
 • Pallion
 • Zorgbelang
 • KBO Zeeland
 • Zeeuwse Mantelzorgmakelaars
 • Hulst voor elkaar
 • AanZ
 • Nucleus
 • Gors
 • Emergis
 • Juvent
 • Gemeente Terneuzen
 • Gemeente Sluis
 • GGD
 • Gemeente Hulst
 • ZorgSaam
 • CZ
 • Zeeuwse Gronden
 • Warmande
 • Tragel Zorg
 • SVRZ
 • Robuust
 • Revant
 • De Okkernoot
 • Arduin
Top