Responsbalans

Op dit moment is de effectiviteit van de inrichting van de ANW- en spoeddiensten niet optimaal. De triage uitkomsten lijken vaker dan nodig te leiden tot een te hoge urgentie en er is te weinig differentiatie mogelijk in het zorgniveau wat ingezet wordt als respons op een oproep. Hierdoor worden onnodige kosten gemaakt. Want zichtbaar is dat het niet altijd nodig is dat er een ambulance ingezet wordt, maar tot dusverre is er geen goede samenwerkingsstructuur om een andere hulpverlener naar de hulpvrager te sturen.

Het project richt zich op vier processen:

 • Voorbereiding geïntegreerde triage
 • Optimaliseren efficiëntie in inzet in de ANW uren van spoedzorg
 • Soepele, goed geïnformeerde inzet van de juiste deskundigheid bij een niet-medische zorgvraag als spoedzorgvraag
 • Monitoring

Beoogde resultaten 

 • Nieuwe werkprocessen bij triage spoedzorg HAP en RAV
 • Kwantitatieve inventarisatie diverse soorten Spoedzorg
 • Inzicht bespaarpotentieel
 • Uitbreiding samenwerking mbt niet-medische spoedvragen
 • Kennis over gewenste aanpassing triage systeem

Betrokken partijen

 • NucleusZorg
 • Warmande
 • ZorgSaam
 • RAV Zeeland
 • Meldkamer (GMZ)
 • CZ

Meer informatie?

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met ons via info@goedleven.nl. 

 • Bodyline Healthcenter
 • Pallion
 • Zorgbelang
 • KBO Zeeland
 • Zeeuwse Mantelzorgmakelaars
 • Hulst voor elkaar
 • AanZ
 • Nucleus
 • Gors
 • Emergis
 • Juvent
 • Gemeente Terneuzen
 • Gemeente Sluis
 • GGD
 • Gemeente Hulst
 • ZorgSaam
 • CZ
 • Zeeuwse Gronden
 • Warmande
 • Tragel Zorg
 • SVRZ
 • Robuust
 • Revant
 • De Okkernoot
 • Arduin
Top