Andere initiatieven

In Nederland zijn diverse initiatieven die vergelijkbare doelen nastreven. Hieronder een overzicht van deze initiatieven.
 

Landelijke proeftuinen

De afgelopen jaren zijn in Nederland diverse initiatieven ontstaan met als doel het zorgsysteem duurzamer vorm te geven. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft in het voorjaar van 2013 aangegeven een aantal van deze initiatieven actief te willen volgen. Hiervoor heeft zij negen initiatieven benoemd als zogenaamde ‘proeftuin’, waaronder Goedleven. In de proeftuinen werken verschillende partijen in de regio samen om bovengenoemde doelen te realiseren. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) volgt deze proeftuinen in de Landelijke monitor proeftuinen populatiemanagement.
 

De negen landelijke proeftuinen zijn:

Meer informatie over de landelijke proeftuinen kunt u vinden op de
website van het RIVM.

Bron: www.rivm.nl
 

De Vitale Revolutie

Vitale mensen zijn productiever, creatiever, minder vaak ziek en daardoor meestal gelukkiger. Dat is geen aanname, maar onder andere geïnspireerd op onderzoek van National Geographic. Zij ontdekten dat mensen in bepaalde gebieden, die ze Blue zones hebben genoemd, opvallend vitaal oud worden. De manier waarop hun natuurlijke omgeving is ingericht, in zowel fysiek als sociaal opzicht, heeft daar veel mee te maken. De Vitale Revolutie heeft hier van geleerd en gebruikt deze kennis en ervaring als vertrekpunt voor een vitaler Zeeland. Het idee daarbij is dat de gezonde keuze de gemakkelijke keuze moet worden. We kunnen dat bereiken door onze leef- en werkomgeving op dat idee aan te passen.

Zaken als bewegen en voeding, sociale contacten en ook zingeving en financiën staan hierbij centraal. Door hierin de juiste balans te vinden ontstaat meer vitaliteit en gezondheid en dat heeft een positief effect op de maatschappij en economie. Om succesvol te zijn is een breed draagvlak nodig. Daarom stimuleert De Vitale Revolutie overheden, onderwijs en het bedrijfsleven om actief bij te dragen. Het gaat er uiteindelijk om dat we er als inwoners van Zeeland mee aan de slag gaan, maar dan wel zo dat het nauwelijks opvalt. “Maak van de gezonde keuze, de makkelijke keuze”, is niet voor niets de slogan. Kijk op www.devitalerevolutie.nl voor meer informatie en laat je er inspireren door de introductiefilm.

 

 

 • Bodyline Healthcenter
 • Pallion
 • Zorgbelang
 • KBO Zeeland
 • Zeeuwse Mantelzorgmakelaars
 • Hulst voor elkaar
 • AanZ
 • Nucleus
 • Gors
 • Emergis
 • Juvent
 • Gemeente Terneuzen
 • Gemeente Sluis
 • GGD
 • Gemeente Hulst
 • ZorgSaam
 • CZ
 • Zeeuwse Gronden
 • Warmande
 • Tragel Zorg
 • SVRZ
 • Robuust
 • Revant
 • De Okkernoot
 • Arduin
Top