Zeeuws-Vlaanderen
GoedLeven

Gezondheidswaaier

Met dit project wil Goedleven de gezondheidswaaier - het model van Machteld Huber - doorontwikkelen. Centraal staat leefstijlcoaching.
 

Doel

Het doel is het vergroten van het bewustzijn over en het werken aan positieve gezondheid en het stimuleren van eigen regie. De gezondheidswaaier biedt inwoners concrete interventies om zelf te kunnen werken aan gezondheid met als doel vitale, betrokken, gezonde Zeeuws-Vlamingen. Die interventies zijn gericht op informatie, eHealth toepassingen, online coaching en face-to-face contact.

De essentie van het concept de gezondheidswaaier is om mensen - zowel zieken als gezonden - in hun kracht te houden of te krijgen en eigenaar te laten zijn van hun proces. Er moet aandacht zijn voor de sociale en fysieke factoren die bevorderen dat een persoon dat ‘vermogen’ ook kan ontwikkelen. Pas op voor ‘blaming the victim, blaming the diseased’, alsof ziekte een keuze is. En zelfmanagement moet niet verworden tot ‘zoek-het-zelf-maar-uit-management’.

Een belangrijk aanknopingspunt voor aandacht voor de niet-medische (o.a. sociale) domeinen, is om gezondheid niet te beschouwen als een doel op zich, maar als een middel ‘tot’. Daar zou op kunnen volgen ‘het verder tot ontwikkeling, tot bloei komen’. Leidend is het ‘wat kan je wel’-principe en ‘wat heeft voor jou betekenis, wat wil je?’.

Positieve gezondheid is een goede overgangsterm, zolang de ‘negatieve’ invulling van gezondheid (afwezigheid van ziekte) nog de norm is.

Status

Selina Straver heeft samen met Bodyline een afstudeeronderzoek gedaan. Doel van dit afstudeeronderzoek: kijken wat de wensen zijn van de inwoners van Zeeuws-Vlaanderen ten aanzien van de Gezondheidswaaier om hun eigen gezondheid te verbeteren. 

Beoogde resulaten

De beoogde resultaten van het project 'Gezondheidswaaier" zijn:

 • Vitale, betrokken, gezonde Zeeuws-Vlamingen. Dit resulteert in:
  • minder ziekteverzuim, betere gezondheidsbeleving, minder klachten, beter gebruik van medicatie, minder druk op het ‘systeem’ (gemeente/zorgverleners), behulpzame en betrokken mantelzorgers.
 • Een middel/kanaal voor aanbieders van interventies en producten in het kader van preventie en positieve gezondheid.
 • Een middel/kanaal die zorgverleners, werkgevers en gemeente kunnen inzetten richting burgers en mantelzorgers.

Betrokken partijen

 • Nucleus Zorg
 • Medische Staf Huisartsen
 • Apothekers
 • ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen
 • Welzijnsinstellingen
 • Gemeenten
 • Bodyline
 • CZ
 • HZ University
 • GGD Zeeland

Projectleider

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met de programmamanager van Goedleven: Rienk Overdiep

Contactgegevens:
E: r.overdiep@rosrobuust.nl

Communicatie

In de Goedleven Community praten we met elkaar over het thema positieve gezondheid en werken we samen aan het verder ontwikkelen van de gezondheidswaaier tot interactieve website.

 

 

 • Bodyline Healthcenter
 • Pallion
 • Zorgbelang
 • KBO Zeeland
 • Zeeuwse Mantelzorgmakelaars
 • Hulst voor elkaar
 • AanZ
 • Nucleus
 • Gors
 • Emergis
 • Juvent
 • Gemeente Terneuzen
 • Gemeente Sluis
 • GGD
 • Gemeente Hulst
 • ZorgSaam
 • CZ
 • Zeeuwse Gronden
 • Warmande
 • Tragel Zorg
 • SVRZ
 • Robuust
 • Revant
 • De Okkernoot
 • Arduin
Top