Zeeuws-Vlaanderen
GoedLeven

Digitale ketenoverdracht en -verwijzing

Korte beschrijving

Een goede en betrouwbare overdracht reduceert heropnamen, opent de weg naar een vroeger ontslag en voorkomt medicatiefouten. De doelen van dit project zijn:

Tussen Zeeuws-Vlaamse ketenpartners online inzicht in en overdracht van patiëntgegevens. Digitale ketenoverdracht vormt de basis voor het realiseren van ketensamenwerking in Zeeuws-Vlaanderen. Efficiënte samenwerking mogelijk maken vereist inzicht en overdracht van cliënt/patiëntgegevens tussen ketenpartners over en weer.
Terugdringen van maatschappelijke kosten van onnodig behandelen, onnodige onderzoeken, onnodige gegevensoverdrachten wat noodzakelijk is zolang patiëntengegevens/-dossiers onderling niet uitgewisseld kunnen worden.

Beoogde resultaten 

 • Patiënten die zich geen zorgen maken; men merkt niets van de verwijzing naar of ontslag vanuit het ziekenhuis, omdat de overdracht richting verwijsorganisatie soepel en tijdig verloopt.
 • Veilige en tijdige overdracht.
 • Voldoen aan voorwaarden zoals gesteld in IGZ rapport: 'Continuïteit van zorg voor kwetsbare ouderen vanuit het ziekenhuis naar verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg en huisartsen niet gewaarborgd'.
 • Ketenprotocol dat door ZorgSaam is opgesteld en een adequate overdracht tussen ketenpartners regelt, digitaal te faciliteren.

Betrokken partijen 

 • Nucleus
 • Medische staf huisartsen
 • Directie en medische staf Zorgsaam
 • Apothekers
 • Warmande
 • ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen 
 • CZ

Projectleider

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met de programmamanager van Goedleven

 

 

 

 • Bodyline Healthcenter
 • Pallion
 • Zorgbelang
 • KBO Zeeland
 • Zeeuwse Mantelzorgmakelaars
 • Hulst voor elkaar
 • AanZ
 • Nucleus
 • Gors
 • Emergis
 • Juvent
 • Gemeente Terneuzen
 • Gemeente Sluis
 • GGD
 • Gemeente Hulst
 • ZorgSaam
 • CZ
 • Zeeuwse Gronden
 • Warmande
 • Tragel Zorg
 • SVRZ
 • Robuust
 • Revant
 • De Okkernoot
 • Arduin
Top