Programmamanager

Rienk Overdiep  per 1 september 2017 programmamanager van Goedleven

Rienk Overdiep, werkzaam bij Robuust verzorgt het programmamanagement van Goedleven.  

      Contactgegevens:                                                                         

      E: r.overdiep@rosrobuust.nl

      M: 06 22 23 25 47 

 

 

 

” Goedleven leeft in Zeeuws-Vlaanderen. Tal van organisaties binnen zorg en welzijn, gemeentes en zorgverzekeraars werken samen om in 2022 (nog steeds) aan de inwoners van Zeeuws-Vlaanderen de best mogelijke zorg, op het juiste moment, op de juiste plek en doelmatig te kunnen bieden. Om dit te bereiken zoeken ze naar samenwerking en verbindingen. Deze zoektocht leverde al diverse mooie projecten op.

Samenhang brengen in initiatieven
Veel van deze projecten zijn gestart vanuit urgentie en de bereidheid om er ook uren en gelden in te steken. Voor mij ligt er nu een mooie uitdaging om van al deze projecten en nieuwe initiatieven een samenhangend geheel te vormen. Hoe? Door met elkaar zichtbaar te maken welke resultaten we willen en kunnen boeken in relatie tot onze gezamenlijke ambitie.

Onverwachte verbindingen maken
Binnen Goedleven werken we programmatisch. In een aanpak staat voor mij kennis centraal. Kennis over de partijen en de onderlinge verhoudingen, over de populatie en de achtergronden. Broodnodige informatie om gericht te sturen op de grote ambitie binnen het programma. Waardoor we inzicht krijgen waar we verbindingen kunnen en moeten maken die leiden tot (her)nieuw(d)e samenwerking in relatie tot onze ambitie.
Een uitdaging is het om te zoeken naar verbindingen die niet altijd vanzelfsprekend zijn, maar wel leiden tot mooie en zichtbare antwoorden op de vragen van nu. Denk bijvoorbeeld aan de toekomstige beroepsbeoefenaars. Er is veel te winnen in het verbinden van studenten met het werkveld. Dat zijn afzonderlijke werelden die elkaar veel te bieden hebben, maar niet ingespeeld zijn op elkaar.  Met mijn achtergrond en connecties in het onderwijs liggen er wellicht ook kansen om dit ook binnen Goedleven op te pakken.”

 • Bodyline Healthcenter
 • Pallion
 • Zorgbelang
 • KBO Zeeland
 • Zeeuwse Mantelzorgmakelaars
 • Hulst voor elkaar
 • AanZ
 • Nucleus
 • Gors
 • Emergis
 • Juvent
 • Gemeente Terneuzen
 • Gemeente Sluis
 • GGD
 • Gemeente Hulst
 • ZorgSaam
 • CZ
 • Zeeuwse Gronden
 • Warmande
 • Tragel Zorg
 • SVRZ
 • Robuust
 • Revant
 • De Okkernoot
 • Arduin
Top