- 01 January 2016 -

Hoe gezond is Zeeuws-Vlaanderen?

Derdejaars studenten ‘Vitaliteitsmanagement en Toerisme’ van de HZ University of Applied Sciences werken de komende weken mee aan het promotieonderzoek naar de ontwikkeling van Zeeuws-Vlaanderen tot een “gezonde” regio.

Wat verstaan we onder gezondheid? Zouden Zeeuws-Vlamingen die ongezond leven een hogere ziektekostenpremie moeten betalen? Richt de zorgsector zich teveel op wat we niet kunnen in plaats van wat we nog wel kunnen? En hoe is het gesteld met de positieve gezondheid in Zeeuws-Vlaanderen? In de Goedleven community discussiëren de studenten met inwoners en zorgverleners van Zeeuws-Vlaanderen over deze en andere vragen rondom gezondheid. Praat ook mee op www.ikwilmeedenken.nl!

Gezondheid

Het begrip gezondheid gaat allang niet meer alleen over iemands ziektebeeld, maar steeds meer over een compleet welbevinden. Gezondheid is dynamisch en in beweging. Daarom spreken we steeds vaker van ‘positieve gezondheid’. Positieve gezondheid wordt niet bepaald door ziekte of afwijkingen, maar door veerkracht en het vermogen om eigen regie te voeren. Maar wat verstaat de Zeeuws-Vlaming onder positieve gezondheid? En waarin heeft hij daarbij ondersteuning nodig? Studenten van de opleiding ‘Vitaliteitsmanagement en Toerisme’ gaan dit onderzoeken door in de Goedleven community in gesprek te gaan met inwoners uit Zeeuws-Vlaanderen.

Resultaten

De gegevens uit de Goedleven community worden, uiteraard geanonimiseerd, gebruikt in het onderzoek. Op 15 juni worden de resultaten gepresenteerd. En met de resultaten uit het onderzoek gaan de participanten van Goedleven aan de slag. Zij nemen de uitkomsten mee in het opstellen van hun beleid, het ontwikkelen van nieuwe producten en het verbeteren van hun dienstverlening.

Praat mee voor meer afstemming

Met jouw inbreng in de Goedleven community kunnen zorg- en welzijnsaanbieders in Zeeuws-Vlaanderen hun dienstverlening nog meer afstemmen op jouw behoeftes en wensen. Praat daarom mee op www.ikwilmeedenken.nl! En meepraten is heel eenvoudig. Je doet mee wanneer het jou uitkomt. Het enige dat je nodig hebt is een computer, laptop, tablet of smartphone en een internetverbinding.