- 22 March 2017 -

Nieuw bestuur Goedleven

Goedleven heeft als doel het realiseren van betere zorg, behoud van beschikbaarheid en toegankelijkheid van zorg tegen lagere kosten voor de regio Zeeuws-Vlaanderen. Het nieuwe bestuur van Goedleven gaat hier zorg voor dragen. Wij stellen het nieuwe bestuur dat per oktober 2016 haar intrede heeft gedaan graag aan je voor.

image

Guus Bannenberg (Tragel), voorzitter

“De bevolking van Zeeuws-Vlaanderen mag van ons kwalitatief goede en goed op elkaar afgestemde zorg verwachten. Met het ontwikkelen van een bestuurlijke agenda en een passende lijst projecten kunnen we daarin voorzien. Over de doelstellingen kunnen we de bevolking actief bevragen en over de resultaten moeten we regelmatig communiceren!”

image

René Smit (ZorgSaam), penningmeester

“Doel van de samenwerking in GoedLeven is wat mij betreft de zorg in Zeeuws-Vlaanderen houdbaar en goed te organiseren. De bewoner, cliënt en patiënt staat altijd centraal. Voorbeelden zijn: samenhangende en goed bereikbare spoedzorg en beter kortdurende ouderen zorg.”

image

Yolanda de jong (Warmande), bestuurslid

“De missie van Warmande is actief passende zorg bieden door middel van samenspraak en samenwerking. Vanuit deze missie wil ik samen met GoedLeven partners een lans breken voor het behoud van mensgerichte zorg dichtbij en behoud van eigen regie. Samen kun je meer dan alleen!”

image

Cora Vlasblom (Nucleuszorg), bestuurslid

“Nucleuszorg zet zich samen met de huisartsen in voor Goedleven, omdat het belangrijk is om goede, betrouwbare en betaalbare zorg dichtbij de inwoners van Zeeuws-Vlaanderen te houden. De continuïteit en kwaliteit ervan kan alleen worden gerealiseerd en gewaarborgd wanneer alle betrokken partijen daar gezamenlijk de schouders onder zetten. Goedleven helpt ons hierbij.”

image

Jan-Frans Mulder (Gemeente Hulst), bestuurslid

“Goedleven in Zeeuws-Vlaanderen betekent voor mij het stimuleren van een lang, gezond en vitaal leven. Als er een zorgvraag is, staat er een breed netwerk van goed samenwerkende zorg paraat. Bij dit alles staat de cliënt centraal. Samen op creatieve wijze, innovatief en onbegrensd aan de slag!”

image

Pieter Paardekoper (Robuust), programmamanager

“De kracht van Goedleven ligt in het verbinden van mensen en organisaties, die samen staan voor goede zorg en voorzieningen in Zeeuws-Vlaanderen en gezondere inwoners. En die inwoner is ons vertrekpunt. De komende tijd gaan we werkelijk verschil maken, resultaat boeken en dit laten zien. Samen met het bestuur ondersteun ik dat proces en scheppen we de randvoorwaarden daarvoor. Door middel van de dialoog (met iedereen), slimme coalities, nieuwe financieringsvormen en mooie projecten.”

image

Edwin Leutscher (CZ), vertegenwoordiger van CZ