- 03 April 2015 -

Resultaten community

Zeeuws-Vlamingen blijken erg trots op hun eigen, unieke regio.  Kenmerkend zijn autonomie, de eigenheid en een Bourgondische en nuchtere levensstijl. De zorg in Zeeuws-Vlaanderen wordt door zowel zorgverleners als door inwoners getypeerd als gemoedelijk, persoonlijk en dichtbij.

Op 18 februari jl. lanceerde Goedleven een online community waar inwoners en zorgverleners uit Zeeuws-Vlaanderen kunnen meedenken en meepraten over de toekomst van zorg en welzijn in hun regio. Tot nu toe hebben zo’n 130 mensen uit de regio deze kans om invloed uit te oefenen aangegrepen. Zij hebben reacties gegeven op vragen en stellingen die door initiatiefnemer Goedleven werden voorgelegd in de community. De eerste maand heeft veel nieuwe inzichten opgeleverd, bijvoorbeeld over typische kenmerken van Zeeuws-Vlaanderen en de goede en minder goede kanten van de zorg in Zeeuws-Vlaanderen. In een volgende fase van de community worden inwoners en zorgverleners uitgedaagd om mee te werken aan verbeteringen voor zorg en welzijn.

‘Zelf doen’ zit in de genen van de Zeeuws-Vlaming

De mensen in Zeeuws-Vlaanderen blijken erg trots op hun eigen, unieke regio. Kenmerkend zijn autonomie (“we regelen het zelf wel”), de eigenheid (“we zijn geen Nederland, maar ook geen België”) en een Bourgondische en nuchtere levensstijl. De zorg in Zeeuws-Vlaanderen wordt door zowel zorgverleners als door inwoners getypeerd als gemoedelijk, persoonlijk en dichtbij. Ook de goede samenwerking binnen de zorg wordt veel genoemd als kenmerk van Zeeuws-Vlaamse zorg. “En we moeten zelf opstaan om dat te behouden”, zo motiveert één van de deelnemers zijn keuze om mee te denken over de toekomst van zorg.

De samenleving verandert, de zorg verandert mee. Dat is ook merkbaar in de zorg in Zeeuws-Vlaanderen. Op de vraag wat mensen liever kwijt dan rijk zijn in de zorg horen we verschillende kritische geluiden, bijvoorbeeld de steeds zwaardere belasting van mantelzorgers en de groter wordende hoeveelheid regeltjes en processen.

Toch zijn deelnemers aan de community opvallend positief over de toekomst. Eén van de reacties in de community illustreert dit goed: “Wij hebben in deze regio al eerder laten zien dat wij onze eigen zaakjes kunnen regelen. We moeten dus niet afwachten, maar proactief met elkaar aan de slag gaan om de zorg te verbeteren en betaalbaar te houden.” De community is een uniek middel om inwoners en zorgverleners te verenigen om samen op te staan voor de toekomst van zorg en welzijn. Het initiatief is niet onopgemerkt gebleven. Minister Schippers (VWS) noemt deze community als voorbeeld in een brief aan de Tweede Kamer over zorg in Krimpgebieden.

Meedenken over de toekomst van zorg kan nog steeds

We zoeken nog steeds mensen uit de regio Zeeuws-Vlaanderen die het interessant vinden om mee te denken over de toekomst van zorg en welzijn. Meebouwen aan de toekomst van de zorg in deze regio is makkelijk: we vragen alleen om je mening te geven, ervaringen te delen en verbeterpunten aan te dragen. Meedoen kan op een zelf gekozen moment via een willekeurig apparaat met internetverbinding. Aanmelden om mee te denken kan via www.ikwilmeedenken.nl.

Goedleven werkt aan betere zorg voor Zeeuws-Vlaanderen

Met de resultaten uit de community gaan we aan de slag binnen Goedleven. Hier werken alle organisaties op het gebied van zorg en welzijn in Zeeuws-Vlaanderen in samen. Goedleven neemt onder andere de zorg- en welzijnssector onder loep en verbetert deze waar nodig. Dat lukt niet zonder de hulp van de mensen uit de regio, daarom geven we hen via de online community een kans om zelf op te staan.