- 17 May 2016 -

Resultaten focusgroepen Positieve gezondheid

Is Zeeland een (potentiële) gezonde regio? Wat verstaan we onder gezondheid en kan deze regio zich hierin ontwikkelen? Dit waren centrale onderwerpen tijdens de focusgroepen op maandag 21 maart in Terneuzen, woensdag 23 maart in Oostburg en woensdag 30 maart in Hulst.

De focusgroepen vonden plaats onder begeleiding van Peter Kruizinga, promovendus aan de HZ University. Hij neemt deze resultaten en die van de discussies in de Goedleven community mee in zijn promotieonderzoek naar de ontwikkeling van Zeeland tot een gezonde regio.

“Gezondheid is niet het belangrijkste, tot het moment dat het wel alles wordt”

Verschillende deelnemers gingen met elkaar in gesprek over hun opvattingen en meningen over gezondheid en leefstijl in Zeeland. Dit leidde tot veel discussies en voorbeelden. Er werd geopend met de vraag “wat is gezondheid en wat is het belang hiervan?” Hier kwamen verschillende antwoorden uit. Een van de deelnemers omschreef het belang van gezondheid als “niet het belangrijkste, tot het moment dat het wel alles wordt.” Anderen omschreven het als lichamelijk, sociaal en geestelijk in balans zijn of kunnen (blijven) doen wat je wilt doen.

Waar liggen de grenzen van zelfregie?

Zelfregie was ook een centraal punt binnen deze focusgroepen. Dit leidde af en toe tot wat tegenstrijdige argumenten. Enerzijds waren bijna alle deelnemers voor zelfregie, maar anderzijds zeiden sommigen ook weer dat de overheid zich er meer mee moet bemoeien. Maar waar ligt de grens? Dat was voor veel deelnemers lastig te zeggen. Voorlichting vonden de meesten prima, maar dat was voor een aantal niet genoeg. Als men het nodig heeft en wilt, zou men meer handvatten aangereikt moeten krijgen.
De meeste deelnemers vonden het geen fijn idee wanneer de overheid alle gegevens van iedereen heeft. Men is bang voor misbruik hiervan en denkt hier niet het gewenste resultaat mee te bereiken. Zorgverzekeraars zouden hun positie kunnen misbruiken, maar zoals een deelnemer zei: “is er iets tegen het middel of is er iets tegen het gebruik van het middel?”

Zeeland de gezondste regio van Nederland?

Deelnemers spraken samen over het effect van de omgeving: heeft Zeeland inderdaad meer potentie dan de rest van Nederland om ‘de gezondste regio’ te worden? Een levendige discussie volgde wederom. Ook hierbij werd al snel duidelijk dat er geen eenduidig antwoord te geven is. Aan de ene kant is hier “veel ruimte en rust, mooie natuur en leven mensen relaxter.” Aan de andere kant is “de lucht hier helemaal niet zo schoon, is hier heel veel industrie en het ligt er maar net aan of je behoefte aan hebt aan de rust.” Kortom, mooie input waarbij de antwoorden over gezondheid niet zwart of wit zijn.