- 14 August 2015 -

Uitkomst monitor over Goedleven

Minister Schippers presenteerde 10 juli jl. het rapport over de ontwikkelingen binnen de landelijke proeftuinen, waaronder Goedleven.

De ontwikkelingen binnen de negen landelijke proeftuinen – waaronder Goedleven – worden in opdracht van Minister Schippers gemonitord door het RIVM. 10 juli jl. heeft de Minister het derde deel van deze landelijke monitor proeftuinen, samen met een Kamerbrief naar de Tweede Kamer gestuurd.

Proeftuinen

Het derde rapport geeft de gezondheid, de kwaliteit van de zorg en de kosten in de proeftuinregio’s weer. Per proeftuin werken vier tot meer dan 40 organisaties samen om preventie, zorg en welzijn in samenhang vorm geven. Goede samenwerking is daarbij essentieel, staat in het document. Minister Schippers schrijft aan de Kamer: “Ik ben verheugd dat er binnen ons stelsel altijd partijen zijn die de ruimte benutten om de zorg op een andere manier te organiseren zodat deze beter kan aansluiten op de behoefte van patiënten.”

Shared savings

Uiteraard is er bij het anders organiseren van zorg ook aandacht voor alternatieve vormen van bekostiging en voor transparantie van de kwaliteit en kosten van de zorg. Een van die vormen is de mogelijkheid tot het delen van besparingen, ofwel ‘shared savings’. ‘Shared savings’ is een vorm van uitkomstenbekostiging waarbij besparingen worden uitgekeerd om te belonen voor gezamenlijk resultaten.

Minister Schippers meldt dat er mogelijkheden die kunnen worden benut om shared savings uit te keren. Een verzekeraar kan bijvoorbeeld de huisarts belonen voor minder doorverwijzingen naar de tweede lijn of voor minder medicatie door inzet op leefstijl in een bepaalde wijk. Minister Schippers gaat daarom, samen met Nederlandse Zorgautoriteit, Zorginstituut Nederland, Autoriteit Consument & Markt en de negen proeftuinen, bekijken welke mogelijkheid de beste oplossing is voor het uitkeren van de “shared savings”.

 

Passende zorg

Heeft u ideeën over hoe wij de zorg moeten organiseren zodat deze beter aansluit op de behoefte van patiënten? Laat het ons weten! Deel uw ideeën op de  www.ikwilmeedenken.nl

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u het volledige rapport  en de Kamerbrief over landelijke monitor proeftuinen raadplegen.