VWS en RIVM op werkbezoek bij Goedleven

- 30 November 2017 -

Het bestuur van Goedleven kreeg op woensdag 29 november 2017 bezoek van het Ministerie van VWS en RIVM. Met het regionale werkbezoek werd er gekeken naar de behaalde resultaten van Goedleven in Zeeuws-Vlaanderen. Voor alle partijen een interessante bijeenkomst!

Het werkbezoek werd geopend door Guus Bannenberg, voorzitter Goedleven. Er werd onder andere gesproken over de arbeidsmarktproblematiek en het belang van het behoud van goede zorg- en gezondheidszorgvoorzieningen in Zeeuws-Vlaanderen. Hoe zorgen we ervoor dat we richting de toekomst een robuuste strategie hebben om de goede voorzieningen te behouden in Zeeuws-Vlaanderen, waarbij continuïteit geborgen is én kosten lager uitvallen. Indien er grote voorzieningen wegvallen is de kans reëel dat kleinere voorzieningen ook wegvallen. Om dit te voorkomen is samenwerken belangrijk.

Stakeholders van Goedleven weten elkaar goed te vinden. Dit blijkt uit het samen oppakken van tal van projecten, zoals Nachtzorg en Responsbalans. VWS was ook te spreken over de onderlinge samenwerking tussen al die partijen om elkaar te versterken. VWS: ‘Jullie hebben bij Goedleven slimme ideeën die bijdragen aan het oplossen van de problematiek’. Jeroen Koppert, projectleider van Toekomstige Zorg West Zeeuws-Vlaanderen: ‘Deze regio vraagt om op een creatieve manier met elkaar te kijken naar oplossingen’.

Samen werken over grenzen heen
Grensoverstijgend werken blijft moeizaam. Een Belgische zorgmedewerker kan niet zo maar in Nederland komen werken, omdat de Belgische diploma’s niet in Nederland gelden. De overstap in de zorg van zorgmedewerkers uit België naar Nederland zou eenvoudiger en anders moeten kunnen.
Evenals de problematiek waarbij Nederlandse patiënten makkelijk naar België kunnen uitwijken, omdat Nederlandse verzekeraars ook deze bezoeken vergoeden. Andersom vergoeden Belgische verzekeraars het ziekenhuis in Nederland niet.

Verschillende projecten passeerden de revue: tijdig praten over je levenseinde, de gezondhttp://www.goedleven.nl/page/projectenheidswaaier, nachtzorg, responsbalans en toekomstige zorg west Zeeuws-Vlaanderen.

Toekomstige zorg west Zeeuws-Vlaanderen (TZWZV)
Onder het project TZWZV  vallen verschillende thema’s. Op dit moment lopen er in de gemeente Sluis verschillende initiatieven, waarbij de gemeente Sluis zowel projectleider als initiator is.
Sluis is een interessant gebied, omdat het ‘inwonersaantal’ in de zomer door het aantal toeristen verdrievoudigd. Dit betekent niet alleen een grotere belasting voor bijvoorbeeld horeca, maar ook voor de huisartsen. Hoe ga je daar als regio mee om en wat hebben de verschillende zorgaanbieders daar voor nodig? Is het bijvoorbeeld een optie om een zomerkliniek in werking te zetten voor de zomermaanden?

Jeroen Koppert: ‘Het belangrijkste binnen het project TZWZV is niet praten, maar echt gaan doen. Het is belangrijk om voor vertrouwen te zorgen bij de inwoners. En dat lukt onder andere door samen na te denken hoe we met elkaar de toekomst willen invullen in de regio Sluis’.

Responsbalans en Nachtzorg (Zorgcirkels)
Met het uitgangspunt ‘de nacht is om te slapen’ is het project Nachtzorg opgestart. Samen streven we naar lokale en efficiënte samenwerking in de nachtelijke zorgopvolging en kijken we naar de inzet van moderne techniek cliënten en bewoners een goede, rustige en veilige nacht te bieden.
Er wordt ook gekeken of toerisme een kans biedt om de voorzieningen zo in te richten dat bewoners er ook in de ‘stille’ periode profijt van kunnen hebben.

Doel zorgcirkels

Een zorgcirkel is een samenwerkingsverband van dienstverlenende organisaties die gezamenlijk lokaal invulling geven aan het bieden van een kwalitatief goed pakket aan zorg- en welzijnsdiensten en daarbij efficiënt omgaan met beschikbare middelen zoals personeel
en geld.

Guus Bannenberg: ‘We zullen in de toekomst bijeenkomsten plannen om samen met cliënten en hun familieleden of mantelzorgers te kijken naar eventuele onrust omtrent dit project en hoe wij deze weg kunnen nemen. Aan de kwaliteit van onze nachtzorg verandert niks. We zetten enkel onze medewerkers efficiënter in.

De responsbalans heeft tot doel om balans te brengen in de respons op een spoedvraag door bij een spoedmelding via 112 of de huisartsenpost, de juiste zorgverlener met de juiste snelheid inzetten.

Hoewel de Responsbalans en Nachtzorg tot op heden twee aparte projecten zijn, zullen deze in de toekomst samengevoegd worden tot een project. Op deze manier kan zowel de verpleegkundige als de ambulance op een efficiëntere manier ingezet worden

VWS geeft aan dat het de regioproblematiek goed snapt, maar er zelf naar oplossingen gekeken moet worden voor deze problematiek. Elke regio heeft specifieke problemen. Zowel het VWS als RIVM waren positief verrast door de geboekte resultaten en nemen dit dan ook terug mee. ‘Indrukwekkend wat jullie doen’. Al met al een vruchtbare middag voor alle betrokken partijen.