- 24 November 2016 -

www.zeelandscan.nl: in één oogopslag je omgeving in beeld

Met de lancering van de nieuwe website www.zeelandscan.nl kunnen alle Zeeuwse inwoners en organisaties nu ook cijfers over gezondheid en leefbaarheid van hun eigen dorp of gemeente bekijken. Websites met gemeentelijke cijfers zijn er wel meer, maar er was nog geen site met zoveel cijfers bij elkaar over dorpen en wijken.

Op www.zeelandscan.nl zie je voor verschillende onderwerpen in één oogopslag hoe het ervoor staat in een dorp, wijk of gemeente. Deze cijfers kun je dan vergelijken met een andere wijk, gemeente, regio of met Zeeland. Onderwerpen in de ZeelandScan zijn onder andere: gezondheid, leefstijl, sociaal netwerk, veiligheid, leren, wonen, werk en inkomen en zorg en welzijn.

De website is in eerste instantie ontwikkeld voor gemeenten en provincie en organisaties om betere beleidskeuzes te kunnen maken. Hierdoor sluiten activiteiten en maatregelen beter aan op de situatie in een dorp of wijk. Vaak bestaan er kleine en grote verschillen in de leefbaarheid en gezondheid tussen verschillende dorpen en wijken binnen één gemeente. Met de ZeelandScan wordt dit inzichtelijk. Voor een gemeente kan de ZeelandScan een middel zijn om met inwoners, organisaties en ondernemers in gesprek te gaan over de situatie in een dorp of wijk. De informatie is ook interessant voor inwoners en ondernemers die iets voor hun wijk of dorp willen betekenen.

De ZeelandScan is tot stand gekomen in samenwerking tussen de Zeeuwse gemeenten, de provincie Zeeland, GGD Zeeland, ZB|Planbureau en Robuust.