image

Wij nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid

Zes vragen aan Daan Rooijmans, senior manager regioregie bij zorgverzekeraar CZ

Wat is – in uw woorden – de visie en doelstelling van Goedleven?
“De naam Goedleven vind ik erg goed gekozen. Iedereen wil graag een goed leven hebben. En dat kan in principe ook, want iedereen kan over alles in zijn leven eigen keuzes maken. Ook wanneer er zaken zijn waar je geen invloed op hebt en die jouw leven sterk beïnvloeden, heb je keuzes die je kunt maken. Eigen regie voeren en mensen eigen verantwoordelijkheid laten nemen, is dus de sleutel tot een goed leven. En ik zie het als een doelstelling van Goedleven om mensen hierin te ondersteunen door hen te inspireren, te informeren, te helpen en te verbinden.”

Waarom is CZ als zorgverzekeraar participant binnen Goedleven?
“Het grootste deel van de inwoners van Zeeuws-Vlaanderen is verzekerd bij CZ. Het is daarom onze verantwoordelijkheid dat wij goede zorg voor hen inkopen. Daarnaast vinden wij het ook onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om samen met andere partijen uit de regio te werken aan preventie en het verbeteren van de zorg. En daarom is CZ participant binnen Goedleven.
Om de zorg te kunnen verbeteren en preventie te laten slagen, is het belangrijk dat wij luisteren naar  de Zeeuws-Vlamingen. Dat doen we onder ander in de online Goedleven community. Hier praten, denken en discussiëren we met inwoners over wat goede zorg is en wat mensen willen. Door goed naar hen te luisteren kunnen we zorgen dat het geld op de juiste plek komt en we datgene realiseren wat zij willen en behoefte aan hebben.”

Hoe draagt CZ bij aan een Goedleven van de eigen organisatie en dat van haar klanten?
“We hebben als CZ meegedaan met de Fitbit competitie van de GGD Zeeland, onder het mom ‘Zitten is het nieuwe roken’. Het doel van deze competitie was om met een team zoveel mogelijk stappen per dag te zetten en je bewust zijn van je zitgedrag en dat vervolgens veranderen. Verder maakt CZ met veel bedrijven en gemeenten die een collectiviteit bij ons hebben afgesloten, allerlei afspraken over gezondheidsprogramma’s. Zo hebben wij programma’s die gericht zijn op het voorkomen van ziekteverzuim, maar ook op het bevorderen van een gezonde levensstijl.  Hoe zorg je dat je mensen  gezond leven, afvallen, stoppen met roken en meer gaan bewegen?  Onze programma’s en initiatieven kunnen heel veel betekenen in het leven van onze klanten.”

Hoe betrekt u klanten bij de ideeën en uitvoering daarvan?
“CZ bestaat doordat klanten bij ons een verzekering afsluiten. Het is dus logisch dat wij onze klanten betrekken bij ons beleid, onze ideeën en uitvoeringen daarvan. CZ doet dat op drie gebieden. Allereerst heeft CZ een ledenraad. Dit is het hoogste bestuursorgaan binnen onze organisatie. Al het beleid wordt hier getoetst of het ook daadwerkelijk in het belang van onze verzekerden is. Daarnaast voeren wij tevredenheidsonderzoeken uit onder klanten en hebben wij een klantenpanel. Aan ons  klantenpanel vragen wij ook wat zij van ons verwachten. Wat vinden zij van onze rol binnen projecten als Goedleven en wat moet de rol van CZ zijn als het gaat om preventie? En natuurlijk stellen wij hen regelmatig dé vraag: ‘Zou u CZ aanbevelen aan uw familie, vrienden en kennissen?’ En als derde hebben wij hebben wij uiteraard veel contact met patiëntenorganisaties. Met hen praten wij over wat belangrijk is in de zorg. Want wat is nu goede zorg? Wat is belangrijk in de zorg? Waar moeten wij opletten bij zorgaanbieders? Deze input nemen wij mee in onze inkoop. Kortom, de tevredenheid van onze klanten staat centraal bij CZ.”

Waar ligt u wakker van en zou u willen oplossen, en waar bent u trots op?
“Ik lig wakker van het feit dat veel partijen in Zeeuws-Vlaanderen wel zeggen we willen het gezamenlijk anders en beter aanpakken, maar daar vervolgens individueel niet naar handelen. Dan zie je dat het eigenbelang van de organisatie toch weer voorop gesteld wordt.
Trots ben ik dat ondanks veel partijen bezig zijn met zichzelf en het druk hebben, toch in staat zijn met elkaar aan tafel te zitten. Dat zij beseffen dat het om de inwoners van Zeeuws-Vlaanderen gaat. En dat de partijen, ondanks tijdgebrek, toch stappen zetten met gezamenlijke projecten als Goedleven.”

Over 5 jaar hoop ik dat we met Goedleven
“…twee dingen:  Allereerst dat we een aantoonbare bijdrage hebben kunnen leveren aan de doelen van Goedleven die ik eerder genoemd hebt. En daarnaast dat Goedleven een synoniem is geworden voor hoe we in Zeeuws-Vlaanderen samenwerken.”