image

Mensen die hun nek uitsteken om integratie mogelijk te maken

Zes vragen aan Guus Bannenberg, bestuurder Tragel

Wat is – in uw woorden – de visie en doelstelling van Goedleven?
“Goedleven ontwikkelt projecten op het gebied van vernieuwing en samenwerking in de zorg. Waardevol is ook dat er een actief panel van betrokken burgers is. Daarmee heeft Goedleven goud in handen. De volgende stap zou moeten zijn om de vernieuwing en samenwerking in de zorg actief uit te dragen naar burgers met Goedleven als ondersteunend merk.”

Waarom is Tragel participant binnen Goedleven?
“Tragel zit in een veranderingsproces naar vraaggestuurde zorg en wil daarin graag samenwerken met andere partijen in de zorg. Goedleven helpt daarbij en Tragel wil ook een actieve bijdrage leveren aan projecten op het gebied van vernieuwing en samenwerking in de zorg.”

Hoe draagt Tragel bij aan een Goedleven van de eigen organisatie en dat van de klanten?
“Het nieuwe motto van Tragel is Zorg dat je meedoet! We zien graag dat onze cliënten naar vermogen kunnen meedoen in de samenleving; in wonen, maar ook in werk en vrije tijd. Daarvoor willen we niet alleen samenwerken met zorgorganisaties, maar ook met gemeenten, woningcorporaties en ondernemers. Een voorbeeld van samenwerking zijn de pop-up poli’s die we met de huisartsen voorbereiden. In deze poli’s – die geopend worden waar en wanneer dat nodig is – willen we onze medische en gedragskundige expertise delen met de huisarts om zorgvragen op het gebied van beperkingen te diagnosticeren en behandelen.”

Hoe betrekt u inwoners bij de ideeën en uitvoering daarvan?
“Rondom onze cliënten staat een uitgebreid netwerk van cliëntvertegenwoordigers, mentoren, vrijwilligers en mantelzorgers. Tragel wil hen een betrekken bij het toekomstige beleid en daartoe een coöperatie oprichten. Met de coöperatie en de cliëntenraden die hen vertegenwoordigen willen we meerdere keren per jaar in gesprek over wederzijdse verwachtingen en beleidsvoorstellen. Uiteraard kunnen belangstellende burgers daar ook bij aansluiten.”

Waar ligt u wakker van en zou u willen oplossen, en waar bent u trots op?
“Wakker lig ik van het feit dat er nog heel veel te doen is om mensen met een beperking optimaal te kunnen laten deelnemen in de samenleving. Blij word ik van burgers, dorpsraden en ondernemers die hun nek uitsteken om integratie van mensen met een beperking mogelijk te maken. Onze jobcoaches hebben contact met zo’n 60 Zeeuwse bedrijven die mensen met een beperking in dienst hebben. We waarderen die bereidheid enorm!”

Over 5 jaar hoop ik dat we met Goedleven
“…een compleet en hoogstaand zorgaanbod in Zeeuws Vlaanderen hebben met aansluitende zorgketens, zodat niemand de behoefte hoeft te hebben om buiten deze prachtige regio te shoppen voor zorg.”