image

Bijdragen aan vernieuwing en continuïteit

Zes vragen aan Piet van der Maas, lid directie ZorgSaam

Wat is – in uw woorden – de visie en doelstelling van Goedleven?
“De visie, vanuit mijn beeld, van Goedleven is om door samenwerking in Zeeuws-Vlaanderen te komen tot vernieuwende initiatieven op het gebied van zorg en welzijn. We streven er naar om het bestaande beter en slimmer doen. Door het ontwikkelen van initiatieven in de preventieve hoek, proberen we met Goedleven een bijdrage te leveren aan een vitalere samenleving.”

Waarom bent u  participant binnen Goedleven?
“Wij participeren binnen Goedleven omdat wij binnen Zeeuws-Vlaanderen een bijdrage willen leveren aan enerzijds vernieuwing en anderzijds de continuïteit en kwaliteit van het voorzieningenniveau in de streek.”

Hoe draagt uw organisatie bij aan een Goedleven van de eigen organisatie en dat van de klanten?
“Op het gebied van vitaliteit bevorderen wij een actief bestaan voor haar medewerkers. Dit doen we door vitaliteit een duidelijke plek in ons personeelsbeleid te geven. Medewerkers kunnen bijvoorbeeld korting krijgen op een abonnement bij de sportschool en deelnemen aan een beweegcompetitie.

Als het gaat om onze bewoners, willen wij een bijdrage leveren aan het optimaliseren van (zorg)voorzieningen. Dit doen we door mee te werken aan samenwerkingsverbanden. Een voorbeeld daarvan is het project ‘digitalisering ouderen’ waarin wij samen met Hulst voor Elkaar, DELTA en Seniorenweb ouderen digitaal vitaal maken. Anderzijds besteden wij veel tijd en energie in het letterlijk in beweging krijgen van haar cliënten, daar waar het kan en uiteraard op ieders eigen niveau.”

Hoe betrekt u inwoners bij de ideeën en uitvoering daarvan?
“Het project ‘digitalisering ouderen’ is niet alleen voor cliënten. Alle inwoners uit  de streek kunnen deelnemen. Daarnaast beschikt Curamus over veel mensen die als vrijwilliger bij ons werkzaam zijn. Zij leveren een belangrijke bijdrage aan ons werk. Bijkomend effect voor de vrijwilligers is dat ze vitaal en betrokken blijven in de maatschappij.”

Waar ligt u wakker van en zou u willen oplossen, en waar bent u trots op?
“Wakker lig ik van mensen of organisaties die vooral voor zichzelf kiezen en niet voor het grotere geheel.
Blij word ik dat het af en toe lukt om mooie nieuwe initiatieven van de grond te krijgen die veel betekenis hebben voor mensen. Bijvoorbeeld het openen van de SeniorenKliniek in Hulst. Dat we door Zeeuws-Vlaamse samenwerking in de ketenzorg in Zeeland de positie van de keten hebben versterkt. Ook word ik blij van de betrokkenheid en het meedenken in het project ‘dementievriendelijk Zeeland’. Het is leuk en zinvol om ideeën uit te werken waardoor onze omgeving echt vriendelijk wordt voor mensen met dementie, waardoor deze langer kunnen participeren in hun eigen omgeving.”

Over 5 jaar hoop ik dat we met Goedleven
“…een vernieuwende beweging in Zeeuws-Vlaanderen zijn waar iedereen bij wilt horen.”