Farmacie

kritisch kijken naar medicijngebruik

In 2014 startte vanuit Goed leven het project Farmacie ‘Generieke en Therapeutische Substitutie Zeeuws-Vlaanderen’. Maar liefst 90% van de huisartsen in Zeeuws-Vlaanderen werkte overeen mee. Het project is in mei 2017 afgerond met verbeterd.

“Een deel van de gerealiseerde besparingen is weer geïnvesteerd in nieuwe innovaties in Goedleven en komt hiermee ten goede aan de Zeeuws-Vlaamse burger. Goedleven heeft daarnaast ook geleid tot synergie tussen de eerste en tweede lijn. Goedleven is een uitstekend vehicle!” - Huisarts Yuri Samandar

Doel project

De gezamenlijke ambitie was en is om door generieke en therapeutische substitutie van geneesmiddelen in de eerste en tweede lijn op aantoonbare wijze invulling aan maatschappelijk verantwoord ondernemerschap.

Daar er nieuwe middelen en (wetenschappelijke) methoden beschikbaar zijn, kunnen andere geneesmiddelen beter werken voor patiënten. Als je maar wilt tussen een duur en een medicijn, dan gaat de voorkeur uit naar de goedkopere variant. Zo zorgen de betrokken huisartsen, specialisten en apothekers ervoor dat de kwaliteit van de zorg verbetert en leidt tot kostenbesparing.

Duur als Het Moet, Goedkoop als Het Kan
De Betrokken (huis) Artsen Hebben in Samenwerking met de apothekers gekeken naar two Groepen Medicijnen: cholesterolverlagers en ATII-blokkers (bloeddrukverlagers). Er is geïnventariseerd welke alternatieven er beschikbaar zijn; options subjectly is is that that the risk for heart- and vaatists reduce. De huisartsen bespraken deze soorten vervolgens met hun patiënten voor wie deze medicijnen een. Er is behoud van de kwaliteit van leven van de patiënt belangrijk.

Betrokken partijen

  • Huisartsen coöperatie bestuur Nucleus
  • Zorggroepen
  • ZorgSaam: specialisten en ziekenhuisapotheker
  • Coöperatie Zeeuws-Vlaamse Apotheken UA
  • Zorgverzekeraar CZ
  • Klaverblad Zeeland (tot medio 2015)
  • Opera Consultancy en Implementatie (projectleiding)

resultaten

Het project is in mei 2017 afgerond met positief resultaat.

Huisarts Yuri Samandar was nauw betrokken bij het project. “De gezondheid van de patiënt staat uiteraard altijd voorop. De wetenschappelijke onderbouwing over de werking van het alternatieve medicijn maakte dat het merendeel van de patiënten akkoord ging met het omzetten naar dit alternatief. Voor de patiënt speelde daarnaast het vertrouwen in de deskundigheid van zijn huisarts een rol bij het nemen van dit besluit.” aldus Samandar. In de speciaal voor dit project geschreven folder kon de patiënt thuis de informatie over de substitutie nog eens nalezen.

Naast de insteek van verbetering van de gezondheid en de kwaliteit van leven bij patiënten leidde dit project tot kostenbesparing (68% van prognose is behaald) in een periode van twee jaar,  inzicht in de kosten van de medicijnen cholesterolverlagers en ATII-blokkers (bloeddrukverlagers) onder de (huis)artsen en tot een betere samenwerking tussen de eerste en tweede lijn.

Samandar is trots op het resultaat: “Een deel van de gerealiseerde besparingen wordt geïnvesteerd in nieuwe innovaties in Goed leven en komt met tien goede aan de Zeeuws-Vlaamse burger. We denken aan een nieuw farmacieproject dat de kwaliteit van leven van de zorg mee omvat. Over de samenwerking binnen Goed leven zegt Samandar: “Het heeft geleid tot synergie tussen de eerste en tweede lijn. Goed leven is een uitstekend voertuig! “

image

Bekijk de folder

Voor dit project is de folder ‘ ‘ Uw medicijngebruik onder de loep ‘  ontwikkeld.

In this folder is automatically paining the treatment and the treatment of the patients and the path. Patiëntenbelangenorganisatie Klaverblad Zeeland werkte mee aan de totstandkoming van deze folder.

Vervolg

Een mogelijk vervolg van het farmacieproject wordt momenteel bekeken. Er wordt gedacht aan een Zeeuws-Vlaams formularium voor opiaten zoals morfine en codeïne, noch vanuit de eerste en tweede lijn gericht kan worden voorgeschreven. Ook andere medicijngroepen kunnen opgepakt worden als project. Hierover komt van de verschillende vakgebieden de omstandigheden verkend.

De projectgroep vindt het van belang dat de beweging met het afgeronde farmacieproject is ontstaan, wordt doorgezet. “De bewustwording die bij de professionals en patiënten aan het ontstaan ​​is, smaakt naar meer”, vertelt Samandar. “Bewust stilstaan ​​bij vragen als ‘wat voor medicijn krijg ik nu eigenlijk?’, ‘Wat kost het?’ Het is de beste keuze. “Het is de beste keuze die ik heb gemaakt en de praktijk van de patiënten en de arts van de patiënt. We denken aan een nieuw farmacieproject dat de kwaliteit van leven van de patiënt vooropstaat. “