Gemeenschap van Goed Leven

In de Goed Leven community “Ikwilmeedenken.nl” wisselden professionals tot 2 april 2018 online met elkaar van gedachten over de eigen zorg en geplaatst in de toekomst. Over actuele onderwerpen in Zeeuws-Vlaanderen en over bestaande en op projecten van Goed Leven .

De uitkomsten van deze online discussies werden meegenomen in beleidsvoorstellen, het ontwikkelen van nieuwe producten en het verbeteren van de dienstverlening.

Resultaten
In 2016 spraken bijna 300 Zeeuws-Vlamingen, jong en oud, in de community over het thema mantelzorg. Deze nodig werden gecombineerd met groepsbijeenkomsten.

Meer informatie

Heeft u vragen over de Goed Leven- community? Neem dan  contact  met ons op.

Thema’s

Wij willen Samen met jou in Gesprek via Jouw Zorg en Welzijn in De Toekomst OM Samen met jou en de partnerorganisaties Binnen Goed leven  de Zorg- en welzijnssector te Verbeteren where Nodig. Dit doen wij door een enkele weken rondom de volgende thema’s te discussiëren en ook de resultaten aan jou terug te koppelen.

Gezondheidswaaier

Op basis van de term Positieve gezondheid –  Gezondheid als het vermogen om te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven  – is een concept van  gezondheidswetenschappen  opgesteld om eigen regie te voeren op je Gezondheid. Machteld Huber-versie 6 hoofddimensies en 32 onderliggende aspecten van gezondheid. Het doel van de waaier is een eigen online en offline instrument in de teet sla hun slag met je gezondheid aan de slag te gaan.

Op de Goed leven  community willen we deze waaier graag en vol af. Met jullie feedback, input en ideeën gaan we mee de gezondheidswaaier in als instrument werkend in een interactieve website, kan haar eigen gezondheid binnen de eigen mogelijkheden.

Toekomstige Zorg Zeeland

De Commissie Toekomstige Zorg Zeeland (CTZZ) heeft beschreven hoe de zorg in Zeeland er in 2025 uit moet zien. Ga naar: De Reizigers wijzen. “De vraag van bewoners staat centraal in de zorg van de toekomst, niet het zorgaanbod,” vindt de commissie. Om erachter te komen dat die de Zeeuwse inwoners zich het prettigst helpen voelen, is op 30 mei 2015 een bewonersconferentie gehouden. Op de pagina  vindzorgzeeland.nl  zie je wat hier uit is gekomen.

Op 11 april 2016 heeft de CTZZ een bijeenkomst georganiseerd voor de inwoners van Zeeuws-Vlaanderen, waarin de commissie en zorgaanbieders hun visie op de toekomstige zorg toelichtten. De CTZZ wilde met deze bijeenkomst te weten komen of haar visie klopt met de wensen van de Zeeuws-Vlaamse bevolking. In de Goedleven community praten we hier verder over. De commissie neemt jouw mening mee in de verdere uitwerking van haar visie.

Mantelzorg

Ineens ben je het… mantelzorger. Mantelzorger is iets waar je niet van tevoren voor kiest. Je kunt van de ene op de andere dag mantelzorger worden. Daarnaast ontstaat deze zorg voor naasten meestal langzaam, maar wordt het beetje bij beetje steeds zwaarder. Toch stellen de meeste mensen dat zorg voor naasten ieders verantwoordelijkheid is. Klein of groot, iedereen kan een steentje bijdragen. Maar het blijft een vrijwillige keuze om zorgtaken op je te nemen, al worden mensen in de praktijk vaak automatisch mantelzorger. In de vorige fase van Goedleven community hebben we met deelnemers gesproken over hoe we het mantelzorgers makkelijker kunnen maken.

Positieve Gezondheid

Het zal niet alleen gaan over iemands ziektebeeld, maar meer over een compleet welbevinden. Gezondheid is dynamisch en in beweging. Daarom spreken we vaker van ‘positieve gezondheid’. Positieve gezondheid wordt niet bepaald door ziekte of afwijkingen, maar door veerkracht en het vermogen om eigen regie te voeren. Maar wat verstaat de Zeeuws-Vlaming onder positieve gezondheid? En Hij heeft nodig nodig?
Derdejaars studenten ‘Vitaliteitsmanagement en Toerisme’ van de HZ University of Applied Sciences gaan dit onderzoeken deur in de Goedleven community in gesprek te gaan met Zeeuws uit Zeeuws-Vlaanderen.