Integrale zorg voor kwetsbare ouderen

In 2018 werken we binnen dit project aan de ontwikkeling van een integraal zorgpad voor kwetsbare ouderen. Alle bij de ouderenzorg betrokken partijen werken nauw samen bij de ontwikkeling van dit zorgpad en adapteren het zorgpad in de eigen organisatie.
De implementatie van dit zorgpad is gepland vanaf  2019. Hierdoor is in 2020 75% van de kwetsbare ouderen, wonend in Zeeuws-Vlaanderen, in beeld en wordt begeleid volgens dit vastgestelde zorgpad.

Doel(en)

Met dit Goedleven project willen we met alle partijen één systeem ontwikkelen van lokale, persoonsgerichte, passende, proactieve en samenhangende zorg en ondersteuning. Waarbij we met elkaar zorgen voor de juiste zorg op het juiste moment door de juiste persoon. Belangrijke voorwaarden hierbij zijn:  afstemming van samenwerking, goede communicatielijnen en gebruik kunnen maken van elkaars informatie.

Dit project leidt tot betere ondersteuning van ouderen in de thuissituatie én betere ondersteuning van de mantelzorger. Hierdoor kan de doelgroep langer thuis wonen, hetgeen de zorgkosten positief beïnvloedt.

Beoogde resultaten

  • Toekomstbestendig en kwalitatief hoogwaardige zorg voor kwetsbare ouderen op basis van een vastgesteld zorgpad waaraan alle bij de ouderenzorg betrokken partijen zich adapteren.
  • Een zorgpad integrale ouderenzorg uitgewerkt en ingevoerd.
  • Ondersteuning/facilitering is ingeregeld.
  • Uitstekende samenwerking met ketenpartners inclusief een veilig communicatiekanaal.

 

 

"Kwetsbare oudere” is geen diagnose. Een oudere is kwetsbaar wanneer hij op verschillende terreinen regie verliest. De afzonderlijke knelpunten zijn niet het probleem, het is de optelsom van verschillende onderdelen en de veelheid aan zorgverleners die bij de patiënt betrokken is wat de zorg van kwetsbare ouderen complex maakt.