Zorgcirkels: De nachtzorg samen organiseren

De nacht is om te slapen…
Met dit project streven we naar een lokale en efficiënte samenwerking in de nachtzorg. Door samenwerking en een efficiënte inzet van mensen en moderne techniek willen we cliënten en bewoners een goede, rustige en veilige nacht bieden.

In Zeeuws-Vlaanderen is door Tragel en ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen de intentie en ambitie uitgesproken om regionaal samen te werken in de nachtzorg.  Door actuele vraagstukken op het gebied van zorgmonitoring in een gezamenlijke centrale en het eindplaatje met zorgopvolging in ‘zorgcirkels’ en randvoorwaarden (organisatorisch, kwaliteit, personeel, techniek, financiën, etc.) hebben Tragel en ZorgSaam Zorggroep besloten samen een verkenningstraject te starten. Dit traject start met een of meerdere pilots waarin de mogelijkheden en eventuele belemmeringen verkend worden, waarna bij succes lokaal de zorgcirkels worden uitgewerkt.

Doel

Doel van het project is met lokale en efficiënte samenwerking in de nachtzorg en de inzet van moderne techniek cliënten en bewoners een goede, rustige en veilige nacht te bieden vanuit het uitgangspunt “de nacht is om te slapen”.

Eerste resultaten

 • De werkgroep ZorgSaam Zorggroep en Tragel is gestart met het opstellen van een advies over een regionale zorgcentrale.
 • Het projectplan is definitief en akkoord bevonden door beide organisaties. Gestart kan worden met de uitwerking van pilot(s).
 • Het (regionaal) project ‘Samen de nachtzorg organiseren’ is in opstart.
 • Het uitwerken van de randvoorwaarden voor de zorgcirkels (zoals techniek en aansluiting gezamenlijke zorgcentrale) is in gang gezet bij Tragel en in voorbereiding bij ZorgSaam.

Eerste resultaten

 • Werkgroep ZorgSaam Zorggroep en Tragel is gestart met opstellen van advies over een regionale zorgcentrale.
 • Projectplan is definitief en akkoord binnen beide organisaties voor uitwerking van pilot(s).
 • (regionaal) Project ‘Samen de nachtzorg organiseren’ is in opstart.
 • Het uitwerken van de randvoorwaarden voor de zorgcirkels (zoals techniek en aansluiting gezamenlijke zorgcentrale) is in gang gezet bij Tragel en in voorbereiding bij ZorgSaam.

Beoogde resultaten

 • Gezamenlijke visievorming.
 • Regionale zorgcentrale (of aansluiting bij) voor zorgmonitoring.
 • Open en lokale samenwerkingsverbanden in zorgcirkels voor de nachtzorg in Zeeuws-Vlaanderen.

Betrokken partijen

 • ZorgSaam Zorggroep
 • Tragel

Andere partijen zijn vrij aan te sluiten.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met: