Versterking Mantelzorg

Het doel is om mogelijkheden van onderlinge mantelzorg te onderzoeken, in eerste instantie tussen senioren en inwoners met een beperking die in elkaars nabijheid wonen. Dit project heeft verbinding met het project Beschermd wonen om locaties te realiseren en in stand te houden voor kwetsbare inwoners.

Beoogde resultaten

  • Mantelzorgproject op nog te realiseren locatie in Sint-Jansteen
  • Inzet mantelzorgapp WeHelpen onderzoeken binnen heel Zeeuws-Vlaanderen
  • Aandacht besteden aan dag van de mantelzorg in november

Betrokken partijen

  • Gemeenten
  • Tragel
  • ZorgSaam
  • Woongoed Zeeuws-Vlaanderen

Meer informatie?

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen via info@goedleven.nl.