Zeeuws-Vlaanderen
GoedLeven

Farmacie

In 2014 is gestart met het project Farmacie ‘Generieke en Therapeutische Substitutie Zeeuws-Vlaanderen’. Aan dit project werkte 90% van de huisartsen in Zeeuws-Vlaanderen mee. Het project is in mei 2017 met positief resultaat afgerond. 

Doordat er nieuwe middelen en (wetenschappelijke) methoden beschikbaar zijn, kunnen andere medicijnen beter werken voor patiënten. Als gekozen kan worden tussen een duur en een goedkoper medicijn met dezelfde werking, dan gaat de voorkeur uit naar de goedkopere variant. Zo zorgen de betrokken huisartsen, specialisten en apothekers ervoor dat de kwaliteit van de zorg verbetert en tot kostenbesparing leidt.

De betrokken (huis)artsen hebben in samenwerking met de apothekers gekeken naar twee groepen medicijnen: cholesterolverlagers en ATII-blokkers (bloeddrukverlagers). Er is geïnventariseerd welke alternatieven er beschikbaar zijn; alternatieven waarvan wetenschappelijk is bewezen dat ze het risico op hart- en vaatziekten verminderen. De huisartsen bespraken deze alternatieven vervolgens met hun patiënten voor wie deze medicijnen een geschikte vervanging zijn. Hierbij is behoud van de kwaliteit van leven van de patiënt belangrijk.

Resultaten

Het project is in mei 2017 met positief resultaat afgerond. Huisarts Yuri Samandar was nauw betrokken bij het project. “De gezondheid van de patiënt staat uiteraard altijd voorop. De wetenschappelijke onderbouwing over de werking van het alternatieve medicijn maakte dat het merendeel van de patiënten akkoord ging met het omzetten naar dit alternatief. Voor de patiënt speelde daarnaast het vertrouwen in de deskundigheid van zijn huisarts een rol bij het nemen van dit besluit.” aldus Samandar. In de speciaal voor dit project geschreven folder kon de patiënt thuis de informatie over de substitutie nog eens nalezen.

Naast de insteek op verbetering van de gezondheid van patiënten heeft het project geleid tot kostenbesparing, inzicht in de kosten van medicijnen onder de (huis)artsen en tot een betere samenwerking tussen de eerste en tweede lijn.  Samandar is trots op het resultaat: “Een deel van de gerealiseerde besparingen wordt weer geïnvesteerd in nieuwe innovaties in Goedleven en komt hiermee ten goede aan de Zeeuws-Vlaamse burger. We denken momenteel na over een nieuw Farmacie-project waarbij opnieuw de kwaliteit van leven van de patiënt voorop staat.” De werkgroep neemt daarbij ook het beter en efficiënter maken van de zorg mee. Over de samenwerking binnen Goedleven zegt Samandar: “Het heeft geleid tot synergie tussen de eerste en tweede lijn. Goedleven is een uitstekend vehicle!”   

Vervolg

Een mogelijk vervolg van het Farmacie-project wordt momenteel bekeken. Er wordt gedacht aan een Zeeuws-Vlaams formularium voor opiaten zoals morfine en codeïne, waarmee vanuit de eerste en tweede lijn gericht kan worden voorgeschreven. Ook andere medicijngroepen kunnen opgepakt worden als project. Hierover wordt vanuit de verschillende vakgebieden de mogelijkheden verkend.

De projectgroep vindt het van belang dat de beweging die met het afgeronde Farmacie-project is ontstaan, wordt doorgezet. “De bewustwording die bij de professionals en patiënten aan het ontstaan is, smaakt naar meer.”  vertelt Samandar. “Bewust stilstaan bij vragen als ‘wat voor medicijn krijg ik nu eigenlijk?’, ‘wat kost het?’ en  ‘is het wel de beste keuze?’. Het is de taak van mij als huisarts en van mijn praktijkondersteuner om onze patiënten zo goed mogelijk hierbij te begeleiden. De kwaliteit van leven van de patiënt en de wetenschappelijke onderbouwing van medicatie zijn hierbij leidend.”

Betrokken partijen

 • Huisartsen coöperatie bestuur Nucleus
 • Zorggroepen
 • ZorgSaam: specialisten en ziekenhuisapotheker
 • Coöperatie Zeeuws-Vlaamse Apotheken U.A
 • Zorgverzekeraar CZ
 • Klaverblad Zeeland (tot medio 2015)
 • Opera Consultancy en Implementatie: projectleiding door Koen Kasper.

Meer informatie?

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met ons via info@goedleven.nl

Communicatie

Voor dit project is de folder 'Uw medicijngebruik onder de loep’ ontwikkeld. In deze folder wordt uitgelegd waarom (huis)arts en apotheker samen met de patiënt bewust stilstaan bij de medicijnen die de patiënt gebruikt. Patiënten-belangenorganisatie Klaverblad Zeeland heeft meegewerkt aan de totstandkoming van deze folder.

 • Bodyline Healthcenter
 • Pallion
 • Zorgbelang
 • KBO Zeeland
 • Zeeuwse Mantelzorgmakelaars
 • Hulst voor elkaar
 • AanZ
 • Nucleus
 • Gors
 • Emergis
 • Juvent
 • Gemeente Terneuzen
 • Gemeente Sluis
 • GGD
 • Gemeente Hulst
 • ZorgSaam
 • CZ
 • Zeeuwse Gronden
 • Warmande
 • Tragel Zorg
 • SVRZ
 • Robuust
 • Revant
 • De Okkernoot
 • Arduin
Top