image

Guus Bannenberg, bestuur bij Tragel

“Mensen die hun nek uitsteken om integratie mogelijk te maken”

Wat is – in uw woorden – de visie en doelstelling van Goedleven?
“Goedleven ontwikkelt projecten op het gebied van vernieuwing en samenwerking in de zorg. Waardevol is ook dat er een actief panel van betrokken burgers is. Daarmee heeft Goedleven goud in handen. De volgende stap zou moeten zijn om de vernieuwing en samenwerking in de zorg actief uit te dragen naar burgers met Goedleven als ondersteunend merk.”

Waarom is Tragel participant binnen Goedleven?
“Tragel zit in een veranderingsproces naar vraaggestuurde zorg en wil daarin graag samenwerken met andere partijen in de zorg. Goedleven helpt daarbij en Tragel wil ook een actieve bijdrage leveren aan…” lees verder.

image

Piet van der Maas, lid directie ZorgSaam

Bijdragen aan vernieuwing en continuïteit”

Wat is – in uw woorden – de visie en doelstelling van Goedleven?
“De visie, vanuit mijn beeld, van Goedleven is om door samenwerking in Zeeuws-Vlaanderen te komen tot vernieuwende initiatieven op het gebied van zorg en welzijn. We streven er naar om het bestaande beter en slimmer doen. Door het ontwikkelen van initiatieven in de preventieve hoek, proberen we met Goedleven een bijdrage te leveren aan een vitalere samenleving.”  lees verder.

image

Daan Rooijmans, senior manager regioregie bij zorgverzekeraar CZ

“Wij nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid”

Wat is – in uw woorden – de visie en doelstelling van Goedleven?
“De naam Goedleven vind ik erg goed gekozen. Iedereen wil graag een goed leven hebben. En dat kan in principe ook, want iedereen kan over alles in zijn leven eigen keuzes maken. Ook wanneer er zaken zijn waar je geen invloed op hebt en die jouw leven sterk beïnvloeden, heb je keuzes die je kunt maken. Eigen regie voeren en mensen eigen verantwoordelijkheid laten nemen, is dus de sleutel tot een goed leven. En ik zie het als een doelstelling van Goedleven om mensen hierin te ondersteunen door hen te inspireren, te informeren, te helpen en te verbinden.”

Waarom is CZ als zorgverzekeraar participant binnen Goedleven?
“Het grootste deel van de inwoners van Zeeuws-Vlaanderen is verzekerd bij CZ. Het is daarom onze verantwoordelijkheid dat wij goede zorg voor hen inkopen. Daarnaast vinden wij het ook onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om samen met andere…”  lees verder.

image

Henk Haak, lid Raad van Bestuur Zeeuwse Gronden

“Betere zorg in de regio, daar werken wij graag aan mee”

Wat is – in uw woorden – de visie en doelstelling van Goedleven?
“Door onderlinge betrokkenheid in Zeeuws-Vlaanderen de beste gezondheidszorg realiseren. Daarnaast mensen zo gezond mogelijk laten leven. Mijn eerste conclusie van het rapport was dat mensen kennelijk zo gezond mogelijk gaan overlijden.”

Waarom is Zeeuwse Gronden participant binnen Goedleven en participeert ze actief in het project van de Gezondheidswaaier?
“Zeeuwse Gronden is een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg. Wij zijn opgericht vanuit Ypsilon omdat het  een hard gemis was dat er in Zeeuws-Vlaanderen geen beschermd wonen mogelijk was. En een van de doelstellingen van Goedleven is om in de regio betere zorg te realiseren en daar werken wij graag aan mee.
De gezondheidswaaier is een meetinstrument wat mensen…” lees verder.