Over Goedleven

Goed leven  realistisch betere zorg, behoud van beschikbaarheid en toegankelijkheid tegen lagere kosten voor de regio Zeeuws-Vlaanderen. Dit gebeurt via een integrale populatiegebonden aanpak. Onze gezamenlijke doelen zijn een gezonde bevolking in Zeeuws-Vlaanderen en dat deze inwoners in 2022 nog steeds kunnen beschikken over een goede kwaliteit, zorg en kwaliteit. En we staan ​​in Zeeland niet alleen in deze beweging. Denk aan aan: de Vitale Revolutie en Toekomstige Zorg Zeeland.

Zeeuws-Vlaanderen is naar Nederlandse verhoudingen de topkrimpregio. Niet alleen economisch en maatschappelijk, maar ook op zorggebied Heeft dit consequenties. In de loop van 2012 is een organisatie voor diagnose en diagnose Klaverblad Zeeland, de Medische Staf Huisartsen Terneuzen, Medische Staf Stichting ZorgSaam, Nucleus Zorg, ZorgSaam en Zorgverzekeraar CZ. Samen met diverse Zeeuwse zorginstellingen, de GGD en de Zeeuws-Vlaamse gemeentes is het Goed leven Regioplan 2013-2022 opgesteld.

Het regionale samenwerkingsinitiatief Goed leven is een van de vijftien proeftuinen die de volgende jaren zijn binnengekomen door de minister van Volksgezondheid.

Het belang van leefbaarheid

De kwaliteit, beschikbaarheid, bereikbaarheid en betaalbaarheid van zorg wordt sneller dan ergens anders in Nederland bedreigd. Blijft het beleid hetzelfde, dan kunnen de toekomstige jaren steeds meer zorgvacatures niet meer worden ingevuld. Met de ambitieuze en daadkrachtige mentaliteit die van oudsher hier leeft kan Zeeuws-Vlaanderen sterk blijven. Dan is het een regio waar je goed woont, werkt, recreert en oud wordt.

De krimp wordt door Goed leven gezien als kans, als een maatschappelijke en professionele uitdaging. Ook voor de zorgstelling zijn belang van leefbaarheid. Daarvoor moet zorg voorzieningen behouden worden. De basisvoorzieningen in stand houden met zorg is dichtbij. Daarvoor zijn nodig nu al nodig. De burger staat laten centraal.

Samenwerking

Om de ambitie te realiseren is samenwerking en maatwerk nodig. Daarom Hebben de  Goed leven  partners  de handen ineen Geslagen OM Samen sterven Beweging sterven Nodig is voldaan Elkaar te Realiseren in Goed leven , willen  ‘Samen Zijn we Buitengewoon’. 

Samen zijn we buitengewoon

Goed leven  werkt ook met mensen, bedrijven en organisaties die geen partner zijn van Goed leven , maar zich wel voordoet voor dezelfde doelen. Heeft u interesse om te participeren, neemt dan contact op met Rienk Overdiep, de programmamanager van Goed leven.

Samenwerkingspartners

logos
logos
logos
logos
logos
logos
logos
logos
logos
logos
logos
logos
logos
logos
logos
logos
logos
logos
logos
logos
logos
logos
logos
logos
logos
logos