Andere initiatieven

De afgelopen jaren zijn in Nederland diverse initiatieven ontstaan met als doel het zorgsysteem duurzamer vorm te geven. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft in het voorjaar van 2013 aangegeven een aantal van deze initiatieven actief te willen volgen. Hiervoor heeft zij negen initiatieven benoemd als zogenaamde ‘proeftuin’, waaronder Goedleven. In de proeftuinen werken verschillende partijen in de regio samen om bovengenoemde doelen te realiseren. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) volgt deze proeftuinen in de Landelijke monitor proeftuinen populatiemanagementMeer informatie over de landelijke proeftuinen kunt u vinden op de website van het RIVM.

image

Landelijke proeftuinen

image

De Vitale Revolutie

Vitale mensen zijn productiever, creatiever, minder vaak ziek en daardoor meestal gelukkiger.  De manier waarop hun natuurlijke omgeving is ingericht, in zowel fysiek als sociaal opzicht, heeft daar veel mee te maken. De Vitale Revolutie heeft als vertrekpunt  een vitaler Zeeland. Het idee daarbij is dat de gezonde keuze de gemakkelijke keuze moet worden. We kunnen dat bereiken door onze leef- en werkomgeving op dat idee aan te passen. Zaken als bewegen en voeding, sociale contacten en ook zingeving en financiën staan hierbij centraal. Door hierin de juiste balans te vinden ontstaat meer vitaliteit en gezondheid en dat heeft een positief effect op de maatschappij en economie. Om succesvol te zijn is een breed draagvlak nodig. Daarom stimuleert De Vitale Revolutie overheden, onderwijs en het bedrijfsleven om actief bij te dragen. Meer informatie: www.devitalerevolutie.nl.