Onze aanpak

Gezondheid zien wij breder dan ‘het ontbreken van ziekte’. We focussen op gezondheid, waarbij we kijken naar wat iemand nog wel kan en hoe iemand een zo goed mogelijk leven kan leiden. De inwoners van Zeeuws-Vlaanderen staan binnen Goedleven centraal. Zij denken en praten mee via bijeenkomsten en onze social media.

Een positieve kijk op gezondheid
Positieve gezondheid staat voor het vermogen van mensen om zich aan te passen en eigen regie te voeren binnen fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. Deze andere kijk op gezondheidszorg biedt kansen voor zowel patiënten, cliënten en inwoners als professionals in Zeeuws-Vlaanderen als het sociale domein, zorg, wonen, overheid, zorgverzekeraars en het bedrijfsleven intensief samenwerken.

Programmatisch werken kent geen blauwdruk. Het draait om een gezamenlijke beweging waarin organisaties, professionals en inwoners een nieuwe rol krijgen.

Een programmatische aanpak

Binnen Goedleven werken we programmatisch. Dit houdt in dat we niet streven naar een concreet resultaat of product, maar naar een einddoel. De weg die we moeten bewandelen om daar te komen, ontdekken en ontwikkelen we samen. Waarbij we kiezen voor samen doen!

Dit doen we door het vertalen van onze ambitieuze visie in strategische doelen en operationele richtingen. Aan de hand van projecten boeken we resultaten en sturen we bij waar nodig. Dat doen we aan de hand van de programmatische aanpak, begeleid door het programmateam van Robuust.