Bestuur Goedleven

Sinds oktober 2016 bestaat het bestuur van Goedleven uit:

 

 

image

Guus Bannenberg (Tragel), voorzitter

“De bevolking van Zeeuws-Vlaanderen mag van ons kwalitatief goede en goed op elkaar afgestemde zorg verwachten. Met het ontwikkelen van een bestuurlijke agenda en een passende lijst projecten kunnen we daarin voorzien. Over de doelstellingen kunnen we de bevolking actief bevragen en over de resultaten moeten we regelmatig communiceren!”

image

René Smit (ZorgSaam), penningmeester:

Doel van de samenwerking in Goedleven is wat mij betreft de zorg in Zeeuws-Vlaanderen houdbaar en goed te organiseren. De bewoner, cliënt en patiënt staat altijd centraal. Voorbeelden zijn: samenhangende en goed bereikbare spoedzorg en beter kortdurende ouderen zorg.”

image

Cora Vlasblom (Nucleuszorg), bestuurslid

“Nucleuszorg zet zich samen met de huisartsen in voor Goedleven, omdat het belangrijk is om goede, betrouwbare en betaalbare zorg dichtbij de inwoners van Zeeuws-Vlaanderen te houden. De continuïteit en kwaliteit ervan kan alleen worden gerealiseerd en gewaarborgd wanneer alle betrokken partijen daar gezamenlijk de schouders onder zetten. Goedleven helpt ons hierbij.”

image

Jan-Frans Mulder (Gemeente Hulst), bestuurslid

“Goedleven in Zeeuws-Vlaanderen betekent voor mij het stimuleren van een lang, gezond en vitaal leven. Als er een zorgvraag is, staat er een breed netwerk van goed samenwerkende zorg paraat. Bij dit alles staat de cliënt centraal. Samen op creatieve wijze, innovatief en onbegrensd aan de slag!”

image

Edwin Leutscher (CZ), vertegenwoordiger van CZ.

“De couleur locale van Zeeuws-Vlaanderen is dat we het niet alleen zelf moeten doen, maar het ook het liefste zelf willen doen. Dat blijkt uit reacties van inwoners rondom het thema ‘Zorg voor de Toekomst’. Ik ben ervan  overtuigd dat gezonder leven belangrijk is om te genieten van het leven en te kunnen blijven participeren. Het blijft wel een uitdaging om mensen dit ook echt te laten doen. Door over eigen organisatiegrenzen heen te kijken, samen in een netwerk te stappen en ook echt de samenwerking op te zoeken, kunnen we gezamenlijk ervoor zorgen dat dit lukt.”