Laatste nieuws

25-09-2018

Een kijkje in de keuken bij de proeftuinen

De toenemende zorgvraag vraagt om een andere – integrale – aanpak, die bovendien niet begrensd is tot zorg en welzijn, maar ook andere domeinen raakt zoals arbeid en onderwijs. Wat nodig is, is een samenhangende langjarige aanpak van partijen samen, gericht op een regionale populatie … ”

25-06-2018

Fusie ZorgSaam en Warmande een feit

Twee samenwerkingspartners binnen Goedleven, ZorgSaam en Warmande, zijn gefuseerd. Nadat als laatste partij ook de ACM groen licht gaf, is de bestuurlijke fusie per 22 juni een feit.

26-05-2018

ZorgSaam en Tragel werken samen aan innovatie en kwaliteit in nachtzorg

ZorgSaam en Tragel hebben besloten om samenwerking in de nacht te gaan verkennen. Het doel is de nachtzorg beter en veiliger te maken met als uitgangspunt “de nacht is om te slapen”

30-03-2018

Platform Ikwilmeedenken.nl wordt opgeheven

De community ikwilmeedenken.nl is een online platform dat tot eind 2017 is ingezet bij bestaande en op te zetten projecten van Goedleven en actuele thema’s in Zeeuws-Vlaanderen.

20-03-2018

Door fusie stevigere basis zorg in West Zeeuws-Vlaanderen

Vanuit de sterke netwerkorganisatie ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen,  bieden ZorgSaam en Warmande vanaf 1 mei samen de zorg aan alle inwoners van Zeeuws-Vlaanderen,.

07-03-2018

Samen werken aan integraal zorgpad voor kwetsbare ouderen

in 2018 werken we binnen Goedleven aan de ontwikkeling van een integraal zorgpad voor kwetsbare ouderen.

03-03-2018

Tragel en ZorgSaam bouwen voor toekomst

Ook mensen met een beperking willen prettig wonen. In een omgeving waar ze zich thuis voelen en goed ondersteunt kunnen worden. Daarom werken partners van Goedleven aan passende huisvesting in alle gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen. Twee projecten zijn ver gevorderd.

30-01-2018

Proeftuinen hebben bewezen dat het kan

In Nederland zijn sinds 2013 verschillende initiatieven gestart om zorg en ondersteuning op regionaal niveau anders vorm te geven, de zogeheten proeftuinen populatiemanagement. Het zijn er negen, waaronder Goedleven. Binnenkort komt RIVM met een eindevaluatie.

30-11-2017

VWS en RIVM onder indruk tijdens werkbezoek

Het bestuur van Goedleven kreeg op woensdag 29 november 2017 bezoek van het Ministerie van VWS en RIVM. Voor alle partijen een interessante bijeenkomst!

31-10-2017

Rienk Overdiep nieuwe programmamanager Goedleven

Na een warme overdracht heeft Pieter Paardekooper, interim programmamanager van Goedleven, het stokje overgedragen aan Rienk Overdiep.

18-07-2017

Goedleven Community: inwoners in gesprek over eigen zorg en welzijn

Op de Goedleven community praten we met elkaar over onze eigen zorg en welzijn. Het is een platform om met elkaar in contact te komen en tegelijkertijd heb je hiermee invloed op jouw zorg en welzijn binnen de besproken onderwerpen.

18-07-2017

Tijdig praten over je wensen rondom het levenseinde

Praten over de wensen rondom het levenseinde is niet makkelijk, maar wel belangrijk! Mevrouw A. Veldhuis, ethicus: ‘Er komt meer en meer behoefte om na te nadenken over de wensen rondom het levenseinde, maar toch blijft het in de praktijk een beladen onderwerp om over te praten.