- 07 March 2018 -

In 2018 werken we binnen Goedleven aan de ontwikkeling van een integraal zorgpad voor kwetsbare ouderen. Alle bij de ouderenzorg betrokken partijen werken nauw samen bij de ontwikkeling van dit zorgpad en adapteren het zorgpad in de eigen organisatie. De implementatie van dit zorgpad is gepland vanaf  2019. Hierdoor is in 2020 75% van de kwetsbare ouderen, wonend in Zeeuws-Vlaanderen, in beeld en wordt begeleid volgens dit vastgestelde zorgpad. 

In Zeeuws-Vlaanderen zijn op het gebied van ouderenzorg diverse organisaties actief. Organisaties maken plannen, deels op elkaar afgestemd waardoor de samenwerking ook verschilt. Een goede samenwerking maakt echt het verschil in de tijd dat ouderen steeds langer thuis blijven en de zorg in Zeeuws-Vlaanderen onder druk staat van toenemende vergrijzing en krimp van de bevolking.
Partijen hebben besloten om de handen ineen te slaan en intensief te gaan samenwerken aan een integraal zorgpad voor kwetsbare ouderen.

Meer informatie is te lezen onder projecten, integraal zorgpad voor kwetsbare ouderen.