- 18 July 2017 -

Tijdig praten over je wensen rondom het levenseinde

Praten over de wensen rondom het levenseinde is niet makkelijk, maar wel belangrijk! Mevrouw A. Veldhuis, ethicus: ‘Er komt meer en meer behoefte om na te nadenken over de wensen rondom het levenseinde, maar toch blijft het in de praktijk een beladen onderwerp om over te praten.

Het is vaak lastig om voor jezelf te bedenken wat je nou écht wilt en wat er mogelijk is. Als ethicus vraag en luister ik naar wat iemand wil. Vaak verwijs ik dan door naar de huisarts. In een persoonlijk gesprek kan de huisarts je ondersteunen en adviseren.’

Huisartsen versturen brieven in het kader van pilot

Vorig jaar is het Goedleven project gestart waarin het onderwerp “tijdig praten over je levenseinde” centraal staat. Binnen dit project is in maart is een pilot gestart waarin de huisarts, zijn patiënt en de registratie van zijn wensen rondom het levenseinde centraal staan.  Aan deze pilot nemen twee huisartsen uit Terneuzen deel, de heren J. Peek en J. Bosman. Zij hebben aan hun patiënten van 75 jaar en ouder een brief gestuurd. In deze brief wordt uitgelegd waarom het belangrijk is om over je wensen rondom je laatste levensfase na te denken en dit ook te delen met je huisarts. Een informatieformulier is bijgesloten bij de brief, waarop patiënten hun wensen kenbaar kunnen maken wat ze in hun laatste levensfase graag willen met betrekking tot de zorgverlening. Bij vragen worden patiënten uitgenodigd om een afspraak te maken met hun huisarts.

Keuzes hebben en maken

Van de 90 patiënten die van huisarts Peek een brief hebben ontvangen zijn 50 het gesprek aangegaan met hun huisarts. Reacties van de patiënten zijn positief. Veel patiënten ervaren eerst een drempel om het gesprek aan te gaan over hun wensen rondom het levenseinde. Dit komt mede doordat veel patiënten het gevoel hebben met dit onderwerp niet terecht te kunnen bij hun huisarts. Veel patiënten verwachten dat de huisarts geen tijd en ruimte heeft voor dit soort gesprekken. Peek: ‘Het gesprek aangaan met mijn patiënten vind ik als huisarts juist belangrijk. Als huisarts kan ik ondersteuning bieden in het maken van keuzes en mijn patiënt zo goed mogelijk helpen met vragen.’

Peek vervolgt:  ‘Je bent vrij om zelf te bepalen wanneer het voor jou tijd is om een gesprek aan te gaan. Het is vooral belangrijk om al eens na te denken over wat je zou willen. Wat je vaak ziet is dat mensen zich er niet van bewust zijn dat zij een keuze hebben. Voor iedereen is de leeftijd wanneer ze over het levenseinde willen nadenken anders, maar vanaf 75-plus is het altijd gewenst.’

In gesprek met de huisarts

In de regio wordt aan alle huisartsen gevraagd om een brief te sturen naar patiënten die 75 jaar of ouder zijn. ‘Je hoeft natuurlijk niet op deze brief te wachten, je kunt ook zelf het gesprek met uw huisarts aangaan’ aldus Peek.