- 14 August 2015 -

Palliatieve zorg

Landelijk speelt de discussie: specialisten behandelen liever door dan dat zij met hun patiënt de dood bespreken. In Zeeuws-Vlaanderen staat de patiënt en het bespreken van zijn wensen in de laatste levensfase centraal.

Zeeuws-Vlaamse zorg- en welzijnsorganisaties zijn vorig jaar samen het project ‘palliatieve zorg in Zeeuws-Vlaanderen: de patiënt centraal’ gestart. Het project richt zich onder andere op het bespreekbaar maken van het onderwerp onder zowel burgers als zorgverleners. Hiermee komt het tegemoet aan de wens van artsenfederatie KNMG en patiëntenfederatie NPCF.

Yolanda de Jong, Raad van Bestuur van Warmande, is een van de deelnemers aan het project. Yolanda: “Zo’n driekwart van de mensen heeft nagedacht over wat zij willen in hun laatste levensfase, zoals wensen rondom reanimatie en euthanasie. Maar slechts 4% van hen bespreekt dit ook met zijn of haar arts. Mensen willen het wel bespreken, maar weten vaak niet goed hoe. En dat proberen we met het project te doorbreken. Om mensen te helpen bij het tijdig te spreken over het levenseinde hebben we een speciale brochure ontwikkeld. Deze brochure biedt mensen een handreiking om het gesprek aan te gaan, met elkaar én met hun arts. Daarnaast organiseren we dit voorjaar op meerdere plaatsen in Zeeuws-Vlaanderen bijeenkomsten om met mensen te praten over de zorgwensen in de laatste levensfase. Zo sluiten we aan bij bijeenkomsten van ouderenbonden en opent Café Doodgewoon haar deuren. Hier kan men met elkaar ervaringen uitwisselen, vragen stellen en praten over de zorgwensen in de laatste levensfase.
Het project richt zich ook op de zorgverlener. Want ook voor medisch specialisten, huisartsen en andere zorgprofessionals kan spreken over het naderende levenseinde een lastig onderwerp zijn. Om hen te ondersteunen in hoe zij zo’n gesprek kunnen aangaan, hebben we een speciale training ontwikkeld. Deze training kan door alle zorgverleners op verzoek worden afgenomen.”

Meer informatie

Het project ‘Palliatieve zorg in Zeeuws-Vlaanderen: de patiënt centraal’ is voort-gekomen uit het (netwerk)programma Goedleven. De brochure ‘Tijdig praten over de laatste levensfase’ is onder meer te verkrijgen via uw arts. Meer informatie over Café Doodgewoon kunt u vinden op de website www.netwerkpalliatievezorg.nl.

Update landelijke discussie

In het programma Nieuwsuur van woendag 29 april was aandacht voor het onderwerp. U kunt de uitzending hieronder bekijken.