Gezondheidswaaier en leefstijlcoaching

Vitale, betrokken en gezonde Zeeuws-Vlamingen. Daar streven we naar. Vanuit het gedachtegoed positieve gezondheid reiken we mensen concrete kennis en hulpmiddelen aan om (weer) meer eigen regie te voeren op de gezondheid. Centraal staat leefstijlcoaching. We richten ons op duurzame verandering van gedrag en leefstijl. Wij zijn ervan overtuigd dat interventies die gericht zijn op het verbeteren van de leefstijl invloed hebben op de gezondheid van mensen. Dit zal uiteindelijk resulteren in een hogere kwaliteit van leven.

Doel project

Minder ziekteverzuim, betere gezondheidsbeleving, minder klachten, beter gebruik van medicatie, minder druk op het ‘systeem’ (gemeente/zorgverleners,  behulpzame en betrokken mantelzorgers). De essentie van het concept de gezondheidswaaier en leefstijlcoaching is om mensen – zowel zieken als gezonden – in hun kracht te houden of te krijgen en eigenaar te laten zijn van hun proces. Er moet aandacht zijn voor de sociale en fysieke factoren die bevorderen dat een persoon dat ‘vermogen’ ook kan ontwikkelen. Pas op voor ‘blaming the victim, blaming the diseased’, alsof ziekte een keuze is. En zelfmanagement moet niet verworden tot ‘zoek-het-zelf-maar-uit-management’.

Een belangrijk aanknopingspunt voor aandacht voor de niet-medische (onder andere sociale) domeinen, is om gezondheid niet te beschouwen als een doel op zich, maar als een middel ‘tot’. Daar zou op kunnen volgen ‘het verder tot ontwikkeling, tot bloei komen’. Leidend is het ‘wat kan je wel’-principe en ‘wat heeft voor jou betekenis, wat wil je?’.

Positieve gezondheid is een goede overgangsterm, zolang de ‘negatieve’ invulling van gezondheid (afwezigheid van ziekte) nog de norm is.

Aanpak

In het begin van het project kreeg een hbo-student de opdracht om samen met Bodyline Healtcenter een afstudeeronderzoek te doen. Doel van dit afstudeeronderzoek was om te kijken wat de wensen zijn van de inwoners van Zeeuws-Vlaanderen ten aanzien van de Gezondheidswaaier om hun eigen gezondheid te verbeteren. Gebleken is dat als we meer moeten insteken op persoonlijke benadering en leefstijlcoaching om mensen in beweging krijgen.

We organiseren op dit moment dan ook 24 thema bijeenkomsten van een half uur die we combineren met een beweegmoment van 30 minuten en een  groepswandeling op een andere dag van een uur.  In de themabijeenkomsten leren mensen meer over een gezonde leefstijl om vervolgens stappen te zetten tot actiepunten.

Resultaten

Gerealiseerd

 • Beweeg- en gezondheidsprogramma is ontwikkeld.
 • Beweeg en gezondheidsprogramma is al bij ruim 250 mensen uitgevoerd.
 • Inzet bij personeel van diverse bedrijven (onder andere Rabobank en DOW chemical)
 • Beweegprogramma voor 20 mensen van sociale dienst van de gemeente Terneuzen, als activeringsbeleid.

Boogde resultaten

 • Brede beschikbaarheid en inzet Leefstiijlcoachting
 • Duurzaam resultaat op gezondheid
 • Brede inzet van gezondheidsprogramma’s voor zowel werknemers als patiënten en cliënten
 • Integrale tool voor behandelaars om gesprek te voeren over gezondheid.

Betrokken partijen

 • Nucleus Zorg
 • Medische Staf Huisartsen
 • Apothekers
 • ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen
 • Welzijnsinstellingen
 • Gemeenten
 • Bodyline Healthcenter
 • CZ
 • HZ University
 • GGD Zeeland