Toekomstige Zorg West Zeeuws-Vlaanderen

In het voorjaar van 2017 ging het project Toekomstige Zorg West Zeeuws-Vlaanderen van start. Vanuit dit project onderzoeken ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen, Warmande, Nucleus en de gemeente Sluis scenario’s die moeten leiden tot duurzame en toekomstbestendige zorg. Er verandert immers veel de komende tijd, zoals toename van ouderen en afname van het inwoneraantal. Dat betekent dat ook de behoefte aan zorg verandert.

Samenwerking tussen de projectdeelnemers en het leggen van nieuwe dwarsverbanden resulteert in verrassende inzichten en kansen. Centraal staat de behoefte van de inwoners van West Zeeuws-Vlaanderen, die in beeld wordt gebracht door het aangaan van de dialoog. Onder het project vallen vier deelprojecten:

 1. Optimaliseren van de toegang tot zorg via een één-loket functie voor de klant, waarbij de klant centraal staat.
 2. Een toekomstbestendige huisvesting voor GCA Oostburg en De Stelle. Dit in relatie tot de kort- en langdurige zorg (verpleging).
 3. Lange termijnvisie voor wonen en zorg in de regio West Zeeuws- Vlaanderen.
 4. SEH in relatie tot toerisme, zodat toeristen gebruikmaken van lokale zorg.

Doel van het project

Realisatie van duurzame en toekomstbestendige zorg door de ontwikkeling van een breed gedragen visie die antwoord geeft op de vraag hoe we kunnen (blijven) voldoen aan de zorgbehoefte van West Zeeuws-Vlaamse inwoners. Deze visie is begin 2018 klaar.

Resultaten

 • Alle deelprojecten leveren resultaten op die de bouwstenen vormen voor de visie.

Vervolg

 • In de zomer zijn de eerste van vijf bijeenkomsten gestart waarin de dialoog wordt aangegaan met de West Zeeuws-Vlaamse inwoner. Ook gaan individuele interviews van start met ‘sleutelfiguren’ uit de samenleving.
 • Na de zomer start een pilot in Breskens waarin de huisartsen, de wijkverpleging en de gemeente samenwerken in de ondersteuning om ouderen zelfstandig te laten wonen.
 • Eind 2017 wordt het gezondheidscentrum Antonius opgeleverd, waarin verschillende deelnemers uit medische, paramedische en de sportieve sector samenwerken met als doel gezondheidsbevordering van mensen. Anne-Floor: ik vraag me af of dit een resultaat is van het project?
 • Er wordt gekeken naar het in de toekomst benodigde aantal woon-zorgcomplexen/eenheden, (kleinschalig) geclusterde extramurale woonvormen en zorggeschikte particuliere en huurwoningen.
 • In de zomer zijn er in het westen van Zeeuws-Vlaanderen veel toeristen. Veel van deze toeristen moeten indien hen iets overkomt voor spoedzorg naar Terneuzen of naar Knokke. Er wordt gekeken of de zorg dichterbij gerealiseerd kan worden en daarmee de dienstverlening aan onze toeristen, maar ook aan onze eigen inwoners, verbeterd kan worden.

Betrokken partijen

 • Gemeente Sluis
 • Nucleus Zorg
 • ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen
 • Warmande
 • Zorgbelang (communicatiemanager)

Meer informatie

Meer weten over dit project, neem dan contact op met de projectleider Jeroen Koppert.